Ajankohtaiset

<< Takaisin

null TE-toimisto kehitti palvelukykyään poikkeusoloissa

Koronanepidemian leimaama vuosi on ollut Pohjois-Pohjanmaan TE-toimistolle poikkeuksellinen. Epidemia vaikutti nopeasti talouselämään ja kasvatti merkittävästi TE-toimiston asiakasmäärää sekä tehtävien työvoimapoliittisten lausuntojen määrää. Vuosi toi sovellettavaksi myös useita väliaikaisia lakeja sekä haastoi TE-toimiston kehittämään sähköisiä palveluja ja toimintamalleja.

Kuluneen vuoden aikana Pohjois-Pohjanmaan TE-toimiston kokonaisasiakasmäärä oli enimmillään viime huhtikuussa, jolloin TE-toimisto palveli noin 56 300 asiakasta. Asiakkaista lomautettuja oli tuolloin reilu 11 000.

− Asiakasmäärän poikkeuksellisen nopeaa kasvua kuvaa se, että uusia työnhakija-asiakkaita ilmoittautui maalis-huhtikuussa enimmillään noin 3 500 viikossa, kun tavallisesti uusia asiakkuuksia alkaa keskimäärin 500 viikossa, kertoo palvelujohtaja Tarja Jokimäki Pohjois-Pohjanmaan TE-toimistosta.

TE-toimiston yksi tehtävistä on hoitaa työttömyysturvaan liittyviä tehtäviä ja antaa työvoimapoliittisia lausuntoja. Työvoimapoliittinen lausunto on TE-toimiston työttömyyskassalle tai Kelalle antama lausunto työnhakijan oikeudesta työttömyysetuuteen. Vuonna 2020 annettiin kaikkiaan 210 691 työvoimapoliittista peruslausuntoa, mikä on 35 127 lausuntoa edellisvuotta enemmän. Asiantuntijalausuntoja annettiin yhteensä 21 277, mikä on edellisvuoden tasolla.

Uusina asiakkaina TE-toimisto palveli myös työttömyysturvaa saavia yrittäjiä. Yrittäjät, joiden yritystoiminta oli epidemian vuoksi päättynyt tai yrittäjätulo oli vähemmän kuin 1 089,67 euroa kuukaudessa, ovat voineet ilmoittautua työnhakijaksi TE-toimistoon ja saada työttömyysturvaa. Viime vuonna työttömyysturvan piirissä oli noin 2 000 yrittäjää, joilla toimeentulo heikentyi koronan vuoksi. Yrittäjien työttömyysturvaan liittyviä lausuntoja annettiin yhteensä 4 694 kappaletta.

Positiivinen digiloikka sähköisissä palveluissa

− Koronaepidemian takia asiakaspalvelu toteutettiin lähes kokonaan sähköisesti, minkä vuoksi TE-toimiston toimintojen digitalisoinnissa otettiin kehitysloikka, palvelujohtaja Jokimäki kertoo.

Vuoden 2020 aikana 94 prosenttia asiakkaista käynnisti työnhaun Oma asiointi -verkkopalvelussa, missä käyttöaste nousi viisi prosenttia. Avoista työpaikoista 94 prosenttia ilmoitettiin TE-palveluiden Oma asiointi -verkkopalvelussa.

TE-toimisto järjestää asiakkaille työllistymistä edistäviä palveluja, kuten työnhaku- ja uravalmennuksia sekä työvoimakoulutuksia sekä tukee työnhakijoita esimerkiksi myöntämällä palkkatukea tai starttirahaa. Viime vuonna Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto myönsi palkkatukea 2 262 henkilölle ja starttirahaa 280 henkilölle. Palveluihin, kuten valmennuksiin ja koulutuksiin, TE-toimisto ohjasi noin 15 700 asiakasta.

− Työvoimakoulutuksessa oli 3 600 henkilöä ja omaehtoisessa koulutuksessa työttömyysetuudella oli 3 662 asiakasta, kertoo palvelujohtaja Mari Tuomikoski.

Koronavuonna valmisteltiin myös työllisyyden kuntakokeiluja. Niiden avulla on käynnistetty muutos, jonka tarkoituksena on yhdistää valtion ja kuntien työllisyydenhoidon resursseja, osaamista ja palveluja.

− Hallitusohjelman mukaan kuntien roolia työllisyydenhoidossa vahvistetaan. Tehokkaalla yhteistyöllä, jossa yhdistyvät kunkin toimijan vahvuudet, voimme saada jotain uutta aikaan. Pohjois-Pohjanmaan alueella valmistelua tehtiin kolmen eri kokeilun ja kaikkiaan 16 kunnan kanssa, toteaa TE-toimiston johtaja Maire Mäki.

Lisätietoja:

 

  • palvelujohtaja Tarja Jokimäki, Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto, p. 029 5056 595
  • palvelujohtaja Mari Tuomikoski, Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto, p. 029 5056 801
  • johtaja Maire Mäki, Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto, p. 029 5056 800

s-posti: etunimi.sukunimi@te-toimisto.fi