Ajankohtaiset

<< Takaisin

null Työllisyydenhoidon kumppanuus vahvistaa yhteisen tahtotilan Koillismaalla

Kuusamon ja Pudasjärven kaupungit, Taivalkosken kunta, Naturpolis Oy, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ja Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto ovat sopineet yhteisestä tahtotilasta osallistua erilaisiin seudullisen työllisyydenhoidon ja elinvoiman kehittämistoimiin alueillaan.

Kumppanuussopimuksella tehostetaan seudullista työllisyydenhoitoa. Painopisteitä ovat työnhakijoiden työmarkkinoille sijoittuminen ja koulutukseen tai muihin palveluihin ohjautuminen, osaavan työvoiman saatavuus sekä yritysten toimintaedellytykset. Toimintamallissa painottuu tiedolla johtaminen.

Kuusamon kaupunginjohtaja Jouko Mannisen mukaan työnhakijoiden ja työnantajien avuksi on tärkeää löytää uusia toimintamalleja ja resursseja.

”Kumppanuussopimus tiivistää työvoimahallinnon ja kuntien työllisyysväen yhteistyötä ja avaa uusia mahdollisuuksia työllisyysasteen nostoon. Näin kesän kynnyksellä on erityisen tärkeää löytää kesätyöpaikat nuorille”, toteaa Manninen.

”Taivalkoski on mukana kumppanuussopimuksessa, joka luo pohjaa toimivammalle seudulliselle työllisyydenhoidolle. Tavoitteena on löytää hyviä alueellisia ja paikallisia käytänteitä, jotta voimme yhdessä palvella niin työnhakijoita kuin työnantajia entistä paremmin”, kunnanjohtaja Kaisu Lehtinen-Nevalainen jatkaa.

Pudasjärven kaupunginjohtaja Tomi Timonen näkee yhteistyön merkityksen tärkeänä askeleena, jotta löydetään toimivia käytäntöjä harvaan asutun alueen työllisyyshaasteiden ratkomisessa.

”Yhteistyötä lisäämällä ja resursseja kohdentamalla saamme työllisyydenhoidon toimenpiteille lisää vaikuttavuutta”, Timonen toteaa.

Kumppaniorganisaatiot vastaavat järjestämisvastuun mukaisista tehtävistä itsenäisesti. Osapuolet myös vastaavat itse omista kustannuksistaan kumppanuussopimuksen toteuttamisessa. Tavoitteiden etenemistä tarkastellaan vähintään kaksi kertaa vuodessa.

Sopimus on voimassa määräaikaisena vuoden 2022 loppuun saakka, jonka jälkeen kumppanit neuvottelevat sen mahdollisesta jatkamisesta. Toimintaa ohjaa johtoryhmä, jonka jäseniä ovat sopimuskumppanit.

Tulossa monialaisia palvelupisteitä

Kuusamon ja Pudasjärven kaupungit sekä Taivalkosken kunta perustavat kumppanuuden myötä monialaisia, ohjaamotyyppisiä palvelupisteitä. Matalan kynnyksen palvelupisteiden kautta edistetään yhteistyössä TE-palvelujen kanssa alueiden asukkaiden sijoittumista avoimille työmarkkinoille, koulutukseen tai muihin palveluihin.

Kumppanuuden toimenpiteillä edistetään myös yritysten toimintaedellytyksiä Koillismaalla. Naturpolis Oy ylläpitää toimialojen tilannekuvaa ja tiivistää myös oppilaitosyhteistyötään alueen elinvoiman lisäämiseksi. Naturpolis aikoo kontaktoida alueen yritykset vuoden 2021 aikana.

”Tavoitteena on eri toimijoista koostuva matalan kynnyksen palveluympäristö, jolla pystytään vastaamaan nopeasti ja tehokkaasti alueen elinkeinoelämän ja työmarkkinoiden tarpeisiin”, toteaa Naturpolis Oy:n toimitusjohtaja Jari Hentilä.

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus kutsuu tänä vuonna koolle ensimmäisen kerran vuosittaisen seutuneuvottelun, jonka teemoina ovat kumppanuus palveluiden kehittämisessä sekä valmistautuminen työllisyyspalveluiden osittaiseen siirtoon paikallishallinnolle. ELY-keskus aikoo myös neuvotella alueella toimivien oppilaitosten kanssa tutkintotavoitteisesta työvoimakoulutuksesta. Työllisyydenhoitoa edistetään myös maakunnallisissa Työllisyysforum-tapahtumissa.

Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto puolestaan toteuttaa ja pilotoi yhteistyössä seutukunnassa erilaisia työllisyydenhoitoon liittyviä toimintamalleja, kuten Työ-SIB-palvelua. TE-toimisto osallistuu kuntien työllisyyspalvelupisteiden toimintaan pop-up-tapahtumilla sekä etäpalvelun kautta.

”Työllisyyden kuntakokeilut käynnistyivät maaliskuun alussa. Pohjois-Pohjanmaalla toimii kolme kokeilua, ja niissä mukana on alueemme 16 kuntaa. ELY-keskus ja TE-toimisto ovat kehittämässä kokeilujen ulkopuolisten kuntien kanssa uudenlaisia sopimusperusteisia kumppanuusmalleja työllisyyspalveluihin. Koillismaan sopimus on esimerkki tästä. Tavoitteena on työllisyysasteen nostaminen”, kertoo TE-toimiston johtaja Maire Mäki.

Lisätietoja:
kaupunginjohtaja Jouko Manninen, Kuusamon kaupunki, p. 044 505 4639,
s-posti: jouko.manninen@kuusamo.fi
kaupunginjohtaja Tomi Timonen, Pudasjärven kaupunki, p. 050 454 8230,
s-posti: tomi.timonen@pudasjarvi.fi
kunnanjohtaja Kaisu Lehtinen-Nevalainen, Taivalkosken kunta, p. 040 860 8961,
s-posti: kaisu.lehtinen-nevalainen@taivalkoski.fi
johtaja Petri Keränen, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, p. 029 5026 727,
s-posti: petri.keranen@ely-keskus.fi
johtaja Maire Mäki, Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto, p. 029 5056 800,
s-posti: maire.maki@te-toimisto.fi
toimitusjohtaja Jari Hentilä, Naturpolis Oy, p. 040 039 3797,
s-posti: jari.hentila@naturpolis.fi

Päivitetty: 27.10.2022