Ajankohtaiset

<< Takaisin

null Uusi laki on merkittävä kehitysaskel luonnontuotekeruun toimialalla

Laki luonnontuotteita keräävien ulkomaalaisten oikeudellisesta asemasta astui voimaan 14.6. Laki tuo uusia tehtäviä TE-toimistolle sekä työsuojeluviranomaiselle. Luonnontuotteita ostavien yritysten velvollisuudet ovat suurelta osin samat kuin aiemmin noudatettavassa aiesopimuksessa, mutta velvoittavammat ja tarkemmat. Työ- ja elinkeinoministeriö ja Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto järjestivät 17.6. luonnontuotekeruun toimialan yrityksille tiedotustilaisuuden uudesta laista.

Uusi laki vahvistaa luonnontuotteiden kerääjien oikeudellista asemaa ja ansaintamahdollisuuksia sekä tasapuolistaa yritysten kilpailumahdollisuuksia.

Tavoitteena on kaiken kaikkiaan vahvistaa suomalaisen luonnontuotekeruualan kestävää kasvua ja kansainvälistymisen edellytyksiä. Uusi laki korvaa syksystä 2014 voimassa olleen aiesopimusmenettelyn.

"Syksystä 2014 lähtien viranomaisten ja luonnontuotealan yritysten välillä on sovellettu luonnontuotteiden poiminnan aiesopimusmenettelyä. Tavoitteena on ollut tasapuolistaa yritysten kilpailutilannetta ja parantaa kerääjien olosuhteita ja ansiomahdollisuuksia. Aiesopimusmenettelyn myötä näitä tavoitteita on osin saavutettu. Ongelmana on kuitenkin ollut aiesopimuksen heikko velvoittavuus ja menettelyn hidas reagointi epäkohtiin", kertoo hallitusneuvos Olli Sorainen työ- ja elinkeinoministeriöstä.

TE-toimistolle ja aluehallintoviranomaiselle uusia tehtäviä

Uuden lain mukaan luonnontuotekeruualan toimijan tulee olla luotettava. Jatkossa vain luotettaviksi arvioidut toimijat voivat kutsua Suomeen kerääjiä tai olla heidän vastuutahonsa Suomessa.

Pohjois-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimisto seuraa toimijaa koskevien edellytysten täyttymistä ja antaa arvion toimijan luotettavuudesta toimijalle. TE-toimisto myös antaa yrityskohtaisen viisumisuosituslausunnon toimijan kyvystä vastata kerääjistä sekä yrityksen taloudellisista ja muista edellytyksistä toimia luonnontuotekeruualalla.

Työ- ja elinkeinoministeriö ja Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto järjestivät 17.6. toimialan yrityksille tiedotustilaisuuden uudesta laista.

"Laki edellyttää uusien toimintatapojen kehittämistä ja tässä yhteistyö toimialan yritysten kanssa on välttämätöntä. Laki tiivistää myös TE-toimiston ja Pohjois-Suomen aluehallintoviraston yhteistyötä", kertoo johtaja Maire Mäki Pohjois-Pohjanmaan TE-toimistosta.

Työsuojeluviranomainen valvoo lain noudattamista, jos valvonta ei kuulu muun toimivaltaisen viranomaisen vastuulle.

"Työsuojeluviranomaiset valvovat tavallisesti vain työsuhteessa tehtävää työtä. Tämän lain valvonta on uutta, koska valvonta ei kohdennu työsuhteessa tehtävään työhön. Myös valvonnan sisältö on uutta. Lain valvonnan edellyttämä yhteistyö on jo käynnistynyt Pohjois-Pohjanmaan TE-toimiston ja Pohjois-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueen välillä. Poimintakauden aikana on tavoitteena saada valvonnalla kokonaiskuva tilanteesta", kertoo johtaja Päivi Suorsa Pohjois-Suomen aluehallintovirastosta.

Kerääjät saapuvat suomeen pääosin Thaimaasta ja Ukrainasta

Suurin osa ulkomaalaisista luonnontuotteiden kerääjistä saapuu Suomeen tänäkin vuonna Thaimaasta.

"Ensimmäinen suomalainen yritys kutsui vuonna 2005 ryhmän kerääjiä luonnontuotteiden keruuseen Suomeen. Muut alan yritykset lähtivät seuraavina vuosina mukaan, ja vähitellen thaimaalaiset kerääjät korvasivat venäläiset ja virolaiset poimijat. Suomalaisten keräämien luonnontuotteiden myynti teollisuudelle oli hiipunut jo aiemmin. Jonkin verran luonnontuotteita keräävät myös ukrainalaiset", kertoo hallitusneuvos Sorainen.

Lakia on valmisteltu työ- ja elinkeinoministeriössä yhteistyössä oikeusministeriön, ulkoministeriön, sosiaali- ja terveysministeriön, sisäministeriön, Suomen Bangkokin edustuston, Elintarviketeollisuusliitto ry:n Luonnontuoteteollisuusyhdistyksen, Arktiset Aromit ry:n sekä alan yritysten kanssa. Thaimaan Suomen suurlähettiläs on osallistunut valmisteluun liittyviin keskusteluihin.

Lisätiedot:
hallitusneuvos Olli Sorainen, työ- ja elinkeinoministeriö, p. 0295 048 022
​​​​​​​asiantuntija Tuomas Komulainen, Pohjois-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimisto, p. 0295 056 734
​​​​​​​maahantulotiimin vetäjä Johanna Manni, Suomen Bangkokin suurlähetystö, p. +66 81 937 1802
​​​​​​​vastuuvirkamies Eliisa Kojo, ulkoministeriö, p. 0295 351 774
​​​​​​​johtaja Maire Mäki, Pohjois-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimisto, p. 0295 056 800
​​​​​​​johtaja Päivi Suorsa, työsuojelun vastuualue, Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, p. 0295 017 500
​​​​​​​tarkastaja Niko Huru, Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, p. 0295 017 700

Päivitetty: 27.10.2022