Aktuellt

null ​Så sköter du ärenden med oss under koronavirusepidemin

OBS! De här anvisningarna gäller tillsvidare.

Använd alltid i första hand  den elektroniska tjänsten Mina e-tjänster.
Mina e-tjänster

Anvisningar för permitterade

Gör så här om du permitteras

Så här inleder du din jobbsökning

För att du kan beviljas arbetslöshetsförmån förutsätts att du har anmält dig som arbetslös arbetssökande. Anmäl dig senast den första dagen du är arbetslös eller permitterad. Efter detta är din jobbsökning i kraft tillsvidare. Vänta sedan på att vi kontaktar dig och ger mera anvisningar. Din jobbsökning återstår i kraft när du följer de anvisningana som du har fått av TE-byrån.

OBS! Vårt samtal kommer från ett telefonnummer som börjar med  0295.

Gör så här

1. Starta din jobbsökning på webben
Mina e-tjänster, personkunder

Arbetsgivare anmäler sig som arbetssökande också via E-tjänster för personkunder.

2. Om du inte kan använda webbtjänsten kan du kontakta vår telefontjänst. Telefontjänst för personkunder p. 0295 025 510 mån - fre kl. 9.00–16.15
TE-telefontjänsten
3. Endast i det fallet, att du inte har möjlighet att uträtta ärenden via webb-tjänsten eller per telefon, kan du komma in på kontoret för att fylla i en blankett.

Observera, att under koronavirusepidemin har vi igen annan service till förfogande än att lämna in anmälningsblanketter eller kontatktbegäran.

Om du redan har anmält dig som jobbsökare

Om din jobbsökning är i kraft, kan du vid brådskande fall skicka kontaktbegäran på webben eller ringa din egen kontaktperson. Du kan också kontakta telefontjänsten.

Öppettiderna

Åbo: mån -fre 9-15.45
Salo, Nystad och Loimaa:  mån 9-11


Självbetjäningsterminalerna i entrén är ej i bruk på grund av smittorisk.

Begränsningar på kundmottagningen i våra utrymmen

  • Till entrén kan vi tai in samtidigt max. 10 personer
  • Vi tar inte emot kunder som har symptomer av luftvägsinfektion (förkylning).
  • Vi tar inte emot kunder som har under de två senaste veckorna ankommit från främmande länder.

Vi följer spesifika order för att hindra koronavirussmittan. Ta inte illa upp, med att ge anvisningar bevakar vi kundernas hälsa och personalens funktionsduglighet.

Bokade möten

Från och med 18.3. ändrar vi alla bokade möten till service på webben eller i telefontjänsten.
P.g.a. detta kan det vara kö i telefontjänsten. Var vänlig och lämna kontaktbegäran alltid när det erbjuds dig eller ring på nytt senare. Självbetjäningsterminalerna i entrén är ej i bruk på grund av smittorisk.​

Evenemang

Vi har annulerat alla rekryteringsevenemang och engångsartade kundinfon. Möjligtvis ordnas en del av evenemangerna på nätet. Vi uppdaterar information om evenemangen på våra lokala webbsidor.