Havsförmedling

Havsförmedlingen betjänar sjöbranschens arbetsgivare genom att rekrytera och förmedla arbetssökande till fartygen.

Eftersom Havsförmedlingen är belägen i Åbo och är en tjänst som faller under Egentliga Finlands AN-byrå, fokuserar den särskilt på att betjäna arbetssökanden inom Egentliga Finland. Alla arbetssökanden i Finland inom sjöfarten kan dock uträtta ärenden med Havsförmedlingen.

Det krävs ingen särskild anmälan till Havsförmedlingen, utan det räcker att man har arbetsansökningen i kraft. Däremot lönar det sig att noga fylla i arbetssökarprofilen i E-tjänsterna, vilket underlättar förmedlingen av arbetsplatser till rederierna. Med detta menas bl.a. behörighetsbrev och specialbehörighetsbrev.

Havsförmedlingen hjälper vid behov till med att förnya specialbehörighetsbrev. För att delta på kurser krävs alltid att utbildningsbehovet utreds tillsammans med sakkunnig från havsförmedlingen.

Anvisning för uträttande av ärenden

Inom Havsförmedlingen uträttas ärenden per telefon och e-post.
Tidsbokning krävs för att uträtta personliga ärenden vid AN-byrån.

Kontaktuppgifter

Ville Käldström
Tel. 0295 044 821

Teemu Pesonen
Tel. 0295 044 764

Peter Ramstén
p. 0295 044 647

Våra e-postadresser har formen förnamn.efternamn@an-byran.fi

Adress: Självstädighetsplan 2, 20800, Åbo

Uppdaterad: 18.08.2023