Hanteringstider av post och beslut

Hanteringstiderna förutsätter att alla dokument som krävs för beslutet har lämnats in i AN-byrån. Tidsfristen börjar löpa först när det sista nödvändiga dokumentet har lämnats in. Du kan följa hanteringen av vissa ärenden via webbsidorna Mina e-tjänster. Vänta i fred tills vi kontaktar dig.  Behandlingen av ärendet påskyndas inte om man hör sig för om ärendet per telefon eller e-post.

Tidsfrister

  • Sakkunnigbehandling av utkomstskydd 30 dagar
  • Avtal om arbetsprövning 10 arbetsdagar
  • Lönesubventionsbeslut 10 arbetsdagar
  • Kontaktbegäran till sakkunniga (be en sakkunnig att ringa) 5 arbetsdagar
  • Utbetalning av ersättning för rese-, logi- och flyttningskostnader ca 1 månad
  • Ansökan om utbetalning av lönesubvention och startpeng enligt betalningsdagarna angett i beslutet
  • Beslut om stöd av frivilliga studier 10 arbetsdagar, under antagning av studerande till läroanstalter på våren och början av hösten kan tiden ibland förlängas.

Sakkunnigbehandling av arbetskraftspolitiska utlåtanden

Arbetskraftspolitiska utlåtanden i sakkunnigbehandling ges centralt från Nylands AN-byrå fr.o.m. 1.10.2021.

Läs mer på AN-tjänsternas webbsida Arbetskraftspolitiska utlåtanden och behandlingstider

 

Uppdaterad: 18.08.2023