Kontaktuppgifter

​Så sköter du ärenden med oss under koronavirusepidemin

Bekanta dig med anvisningana för personkunderBekanta dig med anvisningar för arbetsgivare och företagskunder (på finska)

Egentliga Finlands TE-byrås registraturskontor:

Postadress: PB 235, 20101 ÅBO
registratur.egentligafinland@te-byran.fi

Telefonservice för kunder

Personkunder-riksomfattande telefonservice:

tel. 0295 025 510 (kl. 9.00-16.15)

Arbetsgivare och företagskunder:

tel. 0295 044 502 (kl. 9.00–16.15)

Havsförmedling

tel. 0295 044 821
Skicka kontaktbegäran:
registratur.egentligafinland@te-byran.fi

Mediakontakter:

Tarja Tötterman, kommunikationsexpert
p. 0295 044 797

SamtalsavgifterDataskyddsrbeskrivningar över kundsamtalTE-telefonservicens avvikande betjäningstider

Verksamhetsställen

Öppettider och besöksadresser hittas på verksamhetsställenas egna sidor.

E-
tjänster


>> Vanliga frågor