Egentliga Finlands TE-byrås kontaktuppgifter

​​​​​Anvisningar för hälsosäker uträttande av ärenden med oss

Egentliga Finlands TE-byrås registraturskontor:

Postadress: PB 235, 20101 Åbo
registratur.egentligafinland@te-byran.fi

Vänligen observera att e-post är en oskyddad förbindelse.

Du kan också använda skyddad e-post för att skicka konfidentiella meddelanden om uträttandet av dina ärenden.
Det går att bifoga bilagor till meddelandet.

Telefonservice för kunder

Personkunder-riksomfattande telefonservice

tel. 0295 025 510 (kl. 9.00-16.15)

Arbetsgivare och företagskunder

tel. 0295 044 502 (kl. 9.00–16.15)

Havsförmedling

tel. 0295 044 821
Skicka kontaktbegäran:
registratur.egentligafinland@te-byran.fi

Mediakontakter

Tarja Tötterman, kommunikationschef
p. 0295 044 797

Verksamhetsställen

Öppettider och besöksadresser hittas på verksamhetsställenas egna sidor.

Uppdaterad: 21.11.2022