Egentliga Finlands TE-byrås kontaktuppgifter

​Så sköter du ärenden med oss under koronavirusepidemin

Egentliga Finlands TE-byrås registraturskontor:

Postadress: PB 235, 20101 Åbo
registratur.egentligafinland@te-byran.fi

Telefonservice för kunder

Personkunder-riksomfattande telefonservice

tel. 0295 025 510 (kl. 9.00-16.15)

Arbetsgivare och företagskunder

tel. 0295 044 502 (kl. 9.00–16.15)

Havsförmedling

tel. 0295 044 821
Skicka kontaktbegäran:
registratur.egentligafinland@te-byran.fi

Mediakontakter

Tarja Tötterman, kommunikationsexpert
p. 0295 044 797

Verksamhetsställen

Öppettider och besöksadresser hittas på verksamhetsställenas egna sidor.