Utbildningstjänster

Allmän utbildningsrådgivning

När du vill ha vägledning i frågor som gäller studier, finansiering av studierna samt information om olika yrken och utbildningar.


OpinOvi -servicepunkten i Åbo kontoret

Du kan boka tid för personlig samtal med studievägledarna vid de olika läroanstalterna. Fråga efter lediga tider per telefon 050 3954 999 eller med e-post: opinovi.turku@te-toimisto.fi

Arbetskraftsutbildning

  • Bekanta dig med utbildningsutbudet och sök till utbildningen via nättjänsten.
  • Om du fyllt i webbansökan kan du följa med läget på webben
  • Frågor om tidtabellen för urvalet, tel: 0295 044 807, mån-tis och tors-fre kl.10-12
  • För närmare uppgifter om utbildningarnas innehåll kontakta utbildningsanordnaren
  • Kontaktinformationen finns i utbildningsannonserna.  

Frivilliga studier med arbetslöshetsförmån

Med vissa förutsättningar kan du utföra frivilliga studier utan att förlora arbetslöshetsförmånen. Arbetslöshetsförmån beviljas endast för studier på heltid.

  • Förutsättningar för att få arbetslöshetsförmånen (länkens uppdatering på gång)


Diskutera först om din utbildningsplan med en sakkunnig på TE-byrån. Uppdatera samtidigt din sysselsättningsplan.  Nödvändiga ansökningsblanketter och anvisningar om returneringen får du av sakkunnigen.

För dig som studerar med arbetslöshetsförmån

När du studerar på heltid och får arbetslöshetsförmån, har du vissa rättigheter och plikter. Om du har tappat den bifogade anvisningen som är skickad tillsammans med stödlösning, kan du kolla handlingsförfarandet i kundanvisningarna.

Tilläggsinformation fås vid behov av sakkunnig tel. 0295 044 807 mån-fre 10-12

Uppdaterad: 18.08.2023