Anvisningar för arbetsgivare

TE-byrån erbjuder arbetsgivare mångsidig hjälp för personalanskaffning, men vid behov också utveckling och minskning av personalen. Sakkunniga som har specialiserat sig på arbetsgivarservice, skräddarsyr tjänsterna enligt arbetsgivarnas behov. I Egentliga Finland finns EURES-rådgivare som för sin del hjälper till med rekrytering från utlandet.

>> Bekanta dig med våra tjänster
>> Rekrytering från utlandet (EURES)

Alla sakkunniga i Arbetsgivar- och företagstjänster kan du nå från numret 0295 044 502

Sköt ärenden med e-post: tyonantajapalvelut.varsinais-suomi(at)te-toimisto.fi

Anmälning av lediga jobb och förändringar

Lediga jobb och förändringar som berör dem anmäls på webbservicen eller genom att ringa TE-byrån.

Omställningsskydd

Omställningsskyddsexperter i Egentliga Finland ger företag råd i situationer med personalnedskärningar.

>> Anmäl ett ledigt jobb
>> Omställningsskyddet ur arbetsgivarens synvinkel

Allmän rådgivning om offentliga företags- och arbetsgivartjänster

FöretagsFinlands telefontjänst
Telefontjänsten tar inte emot platsanmälningar eller ändringar i dem.

Stöd för rekrytering

Som arbetsgivare kan du också få lönesubvention om du anställer en arbetslös arbetssökande som är svår att sysselsätta på grund av bland annat lång arbetslöshet, bristfällig yrkeskompetens, skada eller sjukdom.

>> Lönesubvention