Yrkesval och karriärvägledning

Funderar du på din framtid och karriär?

Våra psykologer erbjuder individuella, kostnadsfria och konfidentiella  yrkesvals- och karriärvägledningstjänster till personer i alla åldersgrupper, oberoende av utbildnings- och arbetssituation.

Vägledningen är ett samarbete mellan klienten och psykologen.  Till en början intervjuas du av psykologen. Utgångspunkten är dina önskemål och förutsättningar samt de möjligheter som arbetslivet erbjuder. Psykologen gör inga val i stället för dig, utan hjälper dig att hitta och jämföra lämpliga alternativ. I psykologens vägledning kan förutom diskussion även ingå lämplighetstest, hemuppgifter, arbets- och utbildningsprövningar eller hälsogranskningar. Målet är att hitta en lämplig lösning med tanke på dina styrkor, färdigheter, intressen och  hälsa. Ofta resulterar vägledningsprocessen i en plan som går att förverkliga. Ibland bara klarläggs din situation och det blir lättare för dig själv att fortsätta planera.

Psykologernas yrkesvals-  och  karriärvägledningstjänster finns att få vid följande verksamhetsställen: Åbo, Salo, Loimaa, Nystad
Betjäning på svenska fås på följande orter: Åbo.

Tidsbokning, Egentliga Finlands AN-byrå

Boka tid för vägledning med en psykolog.

 Vi kontaktar dig per telefon eller e-post när vi kan erbjuda dig en tid för vägledning.

Riksomfattande karriärvägledning

Karriärvägledning är arbets- och näringstjänsternas riksomfattande telefon- och videotjänst, där du kan få vägledning av en psykolog i frågor som berör yrkesval och ändringar i karriären.

Uppdaterad: 21.11.2022