Kommunförsök med sysselsättning

De kommunala sysselsättningsförsöken inleds 1.3.2021 och avslutas 31.12.24
I de kommunala försöken blir en del av de arbetssökande kunderna kunder hos de kommuner som deltar i de kommunala försöken och en del blir kvar hos arbets- och näringsbyrån.

Allmän information om de kommunala sysselsättningsförsöken

Du behöver inte själv ta reda på om du är kund inom kommunförsöket. Information om hur vi meddelar dig om din kundrelation överförs till kommunförsöket   hittar du på TE-tjänsternas webbsida.

Kommunerna i Egentliga Finland som deltar i kommunförsöken

  • Kommunförsöket i Åboregionen: Åbo, Letala, Pemar, Sagu och Nystad
  • Kommunförsöket i Saloregionen: Salo, S:t Mårtens och Koskis

Hur uträttar du ärenden med din hemkommun?

Kommunerna som deltar i kommunförsöken meddelar sina kunder om hur man uträttar ärenden med kommunen. Kommunerna kontaktar sina kunder snart efter kommunalförsöken har startat.

Mer information och kontaktuppgifter finns på kommunförsökenas och kommunernas webbsidor.

Länkar till kommunförsökenas och kommunernas webbsidor

Information på finska

Uppdaterad: 21.11.2022