Yhteistyökumppaneille

Varsinais-Suomen alueella työ- ja elinkeinopalveluja (TE-palveluja) tarjoaa Varsinais-Suomen TE-toimisto, jolla on neljä toimipaikkaa.

TE-toimiston puhelinvaihde: 0295 044 500

Toimiston johtaja:
Kjell Henrichson, puh: 0295 044 779

Työllisyyskatsaus on ELY-keskuksen kuukausittain työ- ja elinkeinoministeriön Työnvälitystilaston pohjalta laatima katsaus alueen työttömyyden, avoimien työpaikkojen ja työvoimapoliittisten palveluiden viimeaikaisesta kehityksestä.

Ammattibarometri kertoo TE-toimistojen arvion keskeisten työelämän ammattien lyhyen aikajänteen kehitysnäkymistä ja työvoiman saatavuusnäkymistä.

Yhteystietoja yhteistyökumppaneille

Tiedotusvälineiden yhteydenotot:
Tarja Tötterman, viestintäasiantuntija, puh. 0295 044 797

Varsinais-Suomen TE-toimiston organisaatio

Nähdäksesi alla olevan kuvan suurempana voit avata sen uudessa välilehdessä.

Varsinais-Suomen työ- ja elinkeinotoimiston organisaatio 1.3.2021 alkaen.  Varsinais-Suomen TE-toimiston johtaja on Kjell Henrichson. Johtoryhmä tukee johtajaa päätöksenteossa. Johdon tuki -yksikkö tukee johtoa asioiden valmistelussa ja viestinnässä. Hallinnolliset palvelut on keskitetty KEHA-keskukseen. ELY keskus ohjaa TE-toimistoa tavoitteiden saavuttamisessa ja palvelujen kehittämisessä.   Organisaatio koostuu kahdesta suuremmasta yksiköstä, jotka puolestaan koostuvat alaryhmistä. Suuremmat yksiköt ovat Keskitetyt palvelut -yksikkö, jonka esimies on palvelujohtaja Ullakaisa Nieminen ja Asiakaspalveluyksikkö, jonka esimies on palvelujohtaja Kari Kettunen.  Keskitetyt palvelut yksikkö koostuu neljästä alaryhmästä, joiden esimiehinä toimivat palvelupäälliköt. Yritys- ja kansainväliset palvelut -ryhmän esimies on Tarja Mäkelä. Osaamisen kehittämisen ja maahanmuuttajien palvelut -yksikön esimies on Hanna Myllynen. Moniammatilliset ohjaus- ja neuvontapalvelut -ryhmän esimies on Tarja Lautanala. Viranomaispalvelut-ryhmän esimies on Seija Tiuttu.  Asiakaspalveluyksikkö koostuu viidestä alaryhmästä, joiden esimiehinä toimivat palvelupäälliköt. Alkupalvelut-ryhmän esimies on Outi Niemi. Palvelu- ja luovat alat -ryhmän esimies on Jari-Pekka Messula. Teollisuus- ja ICT-alat -ryhmän esimies on Jukka Vatanen. SoTeHy- ja opetusalat -ryhmän esimies on Anne Lautsamo. Monialaiset palvelut -ryhmän esimies on Minna Pekonniemi.