Webropol-ilmoittautuminen Varsinais-Suomen TE-toimiston tapahtumiin

Tämän selosteen tarkoituksena on informoida henkilötietojen käsittelystä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (EU) 2016/679 mukaisesti. Selostetta päivitetään tarvittaessa.

1 Rekisterinpitäjä

Varsinais-Suomen työ- ja elinkeinotoimisto
PL 235, 20101 TURKU
kirjaamo.varsinais-suomi@te-toimisto.fi

Yhteyshenkilö:
Timo Rautavirta, asiantuntija
timo.rautavirta@te-toimisto.fi
p.​​​​​​​ 0295 044 594

2 Tietosuojavastaava

tietosuoja.keha@ely-keskus.fi

3 Rekisterin nimi

TE-toimiston tapahtumat

4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Nimeä ja yhteystietoja käytetään tilaisuuden järjestämisen avuksi ja tiedottamiseen tilaisuudesta ja siihen liittyvistä työmahdollisuuksista.

5 Rekisterin tietosisältö

Ilmoittautuminen tapahtumiin. Tapahtumakohtaisesti seuraavia tietoja: vastaajan nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite, postinumero ja postitoimipaikka sekä tapahtumasta riippuen lisätietoja (kuljetusten pysäkkitiedot, ruokailutiedot jne.).

6 Tiedon säilytysaika

Rekisterinpitäjä säilyttää tietoja vain niin kauan, kun on tarpeen rekisterin käyttötarkoituksen kannalta. Tämän jälkeen rekisteritiedot hävitetään asianmukaisesti.

7 Säännönmukaiset tietolähteet

Työhallinnon asiakaspalvelun tietojärjestelmä URA. Ilmoittautumislinkki on myös julkisesti esillä mm. TE-toimiston verkkosivuilla.

8 Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Kyselyn kautta kerättävät tiedot ovat Varsinais-Suomen TE-toimiston sisäistä tietoa, eikä niitä luovuteta kolmannelle osapuolelle.

Virasto käsittelee henkilötietoja voimassaolevan henkilötietolain mukaisesti.

​​​​​​​Ulkoisella tai sisäisellä asiakkaalla on oikeus tarkistaa häntä koskevat tiedot rekisteristä ottamalla yhteyttä rekisterin pitäjään. Rekisteröityneen henkilötiedot poistetaan ja hävitetään hänen pyynnöstään, jollei lainsäädäntö määrää tietojen säilyttämistä. KEHA-keskus, ELY-keskukset ja TE-toimistot ovat sitoutuneet suojaamaan palveluidensa käyttäjien yksityisyyttä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (EU) 2016/679, Henkilötietolain (523/1999), Julkisuuslain (621/1999) ja Tietoyhteiskuntakaaren (917/2014) sekä muun soveltuvan lainsäädännön mukaisesti.

9 Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Ei luovuteta.

10 Rekisterin suojauksen periaatteet

Kyselypalvelun tietojen käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä asiakastietoja. Kullakin käyttäjällä on Virtu-tunnistautumisen kautta oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Tiedot kerätään Webropol-palveluntuottajan tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä sekä sopimusoikeudellisilla keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus siihen.

​​​​​​​(EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (EU) 2016/679 artikla 32)

11 Tarkastusoikeus ja tietojen pyytäminen

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä tietoja hänestä rekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisterinpitäjälle.

(EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (EU) 2016/679 artikla 15)

12 Tiedon korjaamisoikeus ja oikeus tietojen poistamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen henkilötietonsa oikaisua.
Korjauspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle taholle.

​​​​​​​(EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (EU) 2016/679 artikla 16 ja 17)

13 Evästeiden käyttö

Vastaaja itse päättää selaimensa asetusten avulla, miten hänen tietokoneensa käsittelee evästeitä. Selaimen ohjesivuilta saa lisätietoja siitä, miten voi estää tai poistaa evästeitä. Webropol käyttää sekä ensimmäisen että kolmannen osapuolen evästeitä eri tarkoituksiin. Osa tietokoneelle tallennettavista evästeistä poistetaan, kun poistuu verkkosivustolta (istuntoevästeet), kun taas toiset säilyvät tietokoneella jopa kaksi vuotta, jotta sivusto pystyisi tunnistamaan kävijän uudelleen tämän palatessa sivustolle (pysyvät evästeet). Webropol ei tallenna tietoja kävijän IP-osoitteesta, joten vastaajaa koskevia tietoja ei voida koskaan yhdistää tämän henkilöllisyyteen.

14 Julkisuus

Tiedot eivät ole julkisia

15 Henkilötietojen käsittelyä koskeva valitus tai kantelu

Tarvittaessa voit valittaa tai tehdä kantelun tietojesi käsittelystä tietosuojavaltuutetulle: Tietosuoja.fi

Uppdaterad: 18.08.2023