Åbo

Åbo, Aura ån.

Adress

Postadress: PB 235, 20101 Åbo
Besökadress: Självständighetsplan 2,20800 Åbo
E-post: registratur.egentligafinland@te-byran.fi

Telefonservice för kunder

Personkunder-riksomfattande telefonservice

tel. 0295 025 510 (kl. 9.00-16.15)

Arbetsgivare och företagskunder

tel. 0295 044 502 (kl. 9.00–16.15)

Öppet

mån-fre 09.00 – 15.45

Betjäning med tidsbokning, webbrådgivning, självbetjäning, inlämning av dokument och rådgivning i jobbsökningen.

OBS!

Utan tidsbokning betjänar vi med turnummer

 • mån-tis och  tor-fre kl. 9 -15
 • ons kl. 9 -14

Vi meddelar om exeptionella öppettider på Aktuellt-sidan

Så sköter du ärenden i Åbo

Bekanta dig först med de allmänna kundanvisningarna för Egentliga Finlands TE-byrå.

 Använd alltid i första hand nättjänsten Mina e-tjänster.

Per telefon

 • TE-byråerna har inte lokala telefonnummer för personkunder. Telefontjänsten är riksomfattande.
 • I fall du fått en kontakperson på TE-byrån, kontakta i första hand denna.
 • När vi ringer upp dig, kommer telefonsamtalet från ett nummer som börjar på 0295. Genom att svara på samtalet försäkrar du dig om att snabbt få service av oss.

Kontaktbegäran till sakkunniga (be en sakkunnig att ringa)

 • i första hand via Mina e-tjäster nättjänsten
 • om du inte har möjlighet att användä nättjänsten, via e-post: registratur.egentligafinland@te-byran.fi
  registratur.egentligafinland@te-byran.fi

Vi svarar inom fem arbetsdagar.

På TE-byrån

 • Vid Åbo versamhetställe betjänar vi huvudsakligen med tidsbokning.  Utan tidsbokning kan du lämna dokumet och/eller boka en tid samt inleda din jobbsökning när du inte har möjlighet att ringa oss eller användä nättjänsten.
 • Med turnummer kan du inleda din jobbsökning (när det inte är möjligt att uträtta ärenden på webben eller telefontjänsten) och uträtta ärenden angående jobbsökning eller utkomstskydd.
 • Då du kommer till tidsbokningen eller när du har kallats på intervju hämtar vi dig från kundserviceutrymmet.
 • Då du kommer för att delta i ett infotillfälle / en evenemag kan du gå rakt fram till den meddelade platsen.
 • Du kan be om tidsbokning på nättjänsten, per telefon eller e-post: registratur.egentligafinland@te-byran.fi

Arbetsgivare:

 • Betjäning huvudsakligen med tidsbokning
 • Om du besöker oss utan tidsbokning, anmäl dig Ämbetshusets rådgivning

Inlämning av dokument

 • Du kan lämna dokument till vår kundservice eller i postlådan vid huvudingången av byrån.
 • Du kan också skicka dokument per post:  Egentliga Finlands TE-byrå, PL 235, 20101 Åbo