Åbo

Åbo, Aura ån.

Adress

Postadress: PB 235, 20101 Åbo
Besökadress: Självständighetsplan 2, 20800 Åbo
E-post: registratur.egentligafinland@an-byran.fi

Telefonservice för kunder

Personkunder-riksomfattande telefonservice

tel. 0295 025 510 (kl. 9.00-16.15)

Arbetsgivare och företagskunder

tel. 0295 044 502 (kl. 9.00 - 11.00 och 12.00 -16.15)

Öppet

mån-fre 09.00-15.45

Vi meddelar om exeptionella öppettider på Aktuellt-sidan

 

Så sköter du ärenden i Åbo

 

Bekanta dig först med de allmänna kundanvisningarna för Egentliga Finlands AN-byrå.
 Använd alltid i första hand nättjänsten Mina e-tjänster.

Per telefon

 • AN-byråerna har inte lokala telefonnummer för personkunder. Telefontjänsten är riksomfattande.
 • I fall du fått en kontakperson på AN-byrån, kontakta i första hand denna.
 • När vi ringer upp dig, kommer telefonsamtalet från ett nummer som börjar på 0295. Genom att svara på samtalet försäkrar du dig om att snabbt få service av oss.

Kontaktbegäran till sakkunniga (be en sakkunnig att ringa)

 • i första hand via Mina e-tjäster nättjänsten
 • om du inte har möjlighet att användä nättjänsten, via e-post: registratur.egentligafinland@an-byran.fi

Vi svarar inom fem arbetsdagar.

På AN-byrån

 • Vid Åbo versamhetstället betjänar vi huvudsakligen med tidsbokning.  Utan tidsbokning kan du lämna dokumet och/eller boka en tid samt inleda din jobbsökning när du inte har möjlighet att ringa oss eller användä nättjänsten.
 • Då du kommer till tidsbokningen eller när du har kallats på intervju hämtar vi dig från kundserviceutrymmet.
 • Då du kommer för att delta i ett infotillfälle / en evenemag kan du gå rakt fram till den meddelade platsen.
 • Du kan be om tidsbokning på nättjänsten, per telefon eller e-post: registratur.egentligafinland@an-byran.fi

Arbetsgivare:

 • Betjäning huvudsakligen med tidsbokning

Inlämning av dokument

 • Du kan lämna dokument till vår kundservice eller i brevlådan som delas av byråerna vid huvudingången av statens ämbetshus. Lämna dokumenten i brevlådan i ett kuvert där du skriver till vilket kontor du vill leverera dina dokument.
 • Du kan också skicka dokument per post:  Egentliga Finlands AN-byrå, PL 235, 20101 Åbo

Uppdaterad: 08.11.2023