Aktuellt

null Du kan meddela om så gott som alla dina servicebehov och ändringar i din jobbsökning på webben fr.o.m. den 1.7.2017

Du inleder din jobbsökning händigast på webben i webbtjänsten Mina e-tjänster. Fr.o.m. början av juli är det möjligt, utan ett personligt besök vid en TE-byrå, att meddela via en och samma webbtjänst om sådant som inverkar på din sysselsättning. Det kan vara frågan om din yrkesfärdighet, arbetsförmåga eller jobbsökarfärdigheter.

Om du är arbetssökande och jobbar kan du fr.o.m. början av juli meddela på webben om du t.ex. blir arbetslös, permitterad eller övergår till förkortad arbetsvecka. Det är också i fortsättningen möjligt, precis som nu, att meddela om avslutad jobbsökning och arbetslöshet på webben.

I fall det inte är möjligt för dig att använda webbtjänsten, t.ex. på grund av att du saknar de koder som krävs för inloggning eller om ditt medborgarskap är annat än finskt, så tar man precis som tidigare kontakt med dig från arbets- och näringsbyrån efter att du anmält dig som arbetssökande.