Aktuellt

null Vård- och landskapsreformens kommunikation tjänar Egentliga Finlands invånare

Vård- och landskapsreformen påverkar Egentliga Finland mycket och reformen kommer att för-ändra kommuninvånarnas service markant. Kommunikationen är väsentlig för den största refor-men av den offentliga förvaltningen i Finlands historia – både invånarna och personalen bör få veta vad som pågår.

Kommunikationskanalerna för Egentliga Finlands vård- och landskapsreform publiceras i dag 25.10. med huvudbudskapet Kimpassa – Allihopa. Till helheten hör webbsidor, sidor på Facebook och Twitter samt en egen YouTube -kanal, där man kommunicerar via videor. I den första video-bloggen diskuterar Egentliga Finlands förändringsdirektörer Laura Leppänen och Antti Parpo.

Läs hela meddelandet.

 

Följ oss!

kimpassa-allihopa.fi

#kimpassa2019 #allihopa2019
www.facebook.com/kimpassaallihopa
Twitter: @Kimpassa2019
YouTube (sökning Kimpassa Allihopa)