Aktuellt

null TE-tjänsternas telefonförbindelser fungerar inte 27.5. – problemet åtgärdas

Felanmälan 27.5. 2015 kl. 12.15:

Arbets- och näringsbyråernas, Jobblinjens och Företags Finlands -telefonservice samt närings-, trafik och miljöcentralernas telefonförbindelser fungerar inte för närvarande.

Felet utreds som bäst och åtgärdas så snabbt som möjligt.

Vi beklagar de olägenheter som felet medför.