Aktuellt

null Snart examinerad men inget jobb på gång? Gör så här!


Om du inte har något arbete som väntar direkt efter studierna, anmäl dig som arbetssökande på TE-byrån.

Du kan anmäla dig redan innan studierna tar slut och anmäla din första arbetslöshetsdag i förväg. Om du anmäler dig som arbetssökande först efter examen börjar din rätt till utkomstskydd tidigast på anmälningsdagen.

På videon TE-tjänsternas tips för utexaminerade berättas det hur du ska gå till väga om du inte har något jobb efter utexamineringen. Videon är på finska.

Utan jobb? Studier? TE-tjänsternas tips för dig som utexamineras

Läs anvisningarna