Ajankohtaiset

<< Takaisin

null TE-toimisto auttaa yrittäjää lomautustilanteissa

Pohjois-Pohjanmaan TE-toimiston yrityspalvelujen asiantuntija Markku Lahti.

Yritykset ja henkilöasiakkaat saavat TE-toimistosta apua ja neuvontaa myös lomautustilanteisiin. Itseään koskevan tiedon lisäksi yrittäjä saa TE-toimistolta kaiken tarvitsemansa materiaalin siitä, mitä lomautettujen työntekijöiden olisi hyvä tietää ja tehdä lomautustilanteessa. On esimerkiksi tärkeää, että lomautetut työntekijät ilmoittautuvat TE-toimistoon työttömyyskorvauksen saamisen vuoksi.

”Kerromme ja neuvomme lomauttavalle yritykselle kaikki perusasiat siitä, miten tilanteessa tulee toimia. Lähetämme yritykselle myös materiaalia, jota he voivat jakaa lomautetuille työntekijöille ja jakaa näin tietoa”, kertoo Pohjois-Pohjanmaan TE-toimiston yrityspalveluiden asiantuntija Markku Lahti.

Lomautetut työntekijät voivat hyödyntää monia mahdollisuuksia lomautuksen aikana. Lomautettu työntekijä voi esimerkiksi suorittaa TE-toimiston tarjoamia koulutuksia työvoima- ja korttikoulutuksista erilaisiin tutkinnon osiin. TE-toimistosta on mahdollista saada myös uraohjausta ja valmennusta työnhakuun, jos lomautuksen aikana haluaa työllistyä jollekin toiselle työnantajalle tai toiselle alalle.

”Lomautusajan voi hyödyntää oman osaamisensa kehittämiseen. Jokaiselle henkilöasiakkaalle räätälöidään lomautusajan palvelut tämän yksilöllisten tarpeiden mukaan”, kertoo asiakkuuspäällikkö Pauliina Pernu Pohjois-Pohjanmaan TE-toimistosta.

Myös yrittäjä voi vaikuttaa työntekijöidensä osaamisen kehittämiseen yhteishankintakoulutusten kautta. Yrittäjä voi järjestää työntekijöilleen yhteishankintakoulutuksen yhdessä ELY-keskuksen kanssa, joka maksaa osuuden koulutuksen järjestämisestä. Koulutusten kesto vaihtelee kymmenestä päivästä kahteen vuoteen. Työnantajan maksuosuus koulutuksesta vaihtelee 30 ja 50 prosentin välillä. Pienten yritysten kohdalla ELY-keskus voi maksaa jopa 80 prosenttia koulutuksesta.

”Työntekijän työsuhde pysyy voimassa lomautuksen aikana, joten on työnantajankin intressien mukaista miettiä, miten lomautettu lomautusaikansa käyttää ja kehittyykö silloin vaikkapa osaaminen”, kannustaa Markku Lahti.

Miten lomautuksesta eteenpäin?

Lomautusajalle sopivia yhteishankintakoulutuksia ovat täsmä- ja muutoskoulutus, joista täsmäkoulutus sopii määräaikaisiin lomautustilanteisiin. Täsmäkoulutusta käytetään silloin, kun yrityksessä tapahtuu muutoksia, jotka vaativat yrittäjän ja sen henkilöstön osaamisen päivittämistä. Muutoskoulutus sopii toistaiseksi voimassa oleviin lomautustilanteisiin, ja se auttaa työntekijöitä löytämään uuden ammatin tai työpaikan.

”Lomautuksen aikana työntekijä voi myös mennä johonkin toiseen yritykseen töihin. Kun lomautus päättyy, työntekijä voi palata alkuperäiselle työnantajalleen”, kertoo Lahti.

TE-toimiston asiantuntijoiden kanssa yrittäjä voi miettiä myös ratkaisuja lomautuksesta eteenpäin. Asiantuntijan kanssa yrittäjä voi sparrailla, miten yrityksen toimintaa voisi kehittää niin, että lomautustilanteet voitaisiin jatkossa välttää. TE-toimiston asiantuntijat voivat neuvoa yritystä myös esimerkiksi kehittämisavustusten suhteen. Lisäksi TE-toimisto voi ohjata yrittäjän ELY-keskuksen palveluiden pariin, jos yritys tarvitsee vaikkapa liikkeenjohdon konsultointia.

”On tärkeää ilmoittaa lomautuksesta TE-toimistoon. Sekä yritykselle että henkilöstölle voidaan järjestää yksilöllisesti palveluita lomautustilanteeseen myös Pohjois-Pohjanmaan TE-toimiston laajasta yhteistyöverkostosta”, kertaa Lahti.

Lue lisää:

Päivitetty: 17.02.2023