Ajankohtaiset

<< Takaisin

null Työvoimapalveluiden rahoitustilanne ja sen vaikutukset työvoimapalveluiden saatavuuteen Varsinais-Suomessa

Varsinais-Suomelle on myönnetty työ- ja elinkeinoministeriöstä 25,9 miljoonaa euroa työvoimapalveluiden hankintaan vuodelle 2024. Määräraha on selvästi edellisvuotta niukempi ja ensimmäisen vuosipuoliskon jälkeen yli 96 % määrärahasta on sidottu eli varattu jonkin palvelun järjestämiseen tai tuen maksamiseen.

Harkinnanvaraisia palveluita ja tukia eli palkkatukea, starttirahaa, valmennuksia, koulutusta tms. voidaan tarjota vain alueen määrärahojen puitteissa. Vuonna 2024 käytössä olevan määrärahan niukkuus rajoittaa palvelujen ja tukien tarjontaa. Osa palveluista ja tuista pysyy palveluvalikoimassa supistetulla tarjonnalla vuoden 2024 ajan, mutta osa palveluista ja tuista jää pois, kun ao. käyttötarkoitukseen varattu määräraha on loppuun sidottu.

Tässä vaiheessa palkkatukeen ja starttirahaan varatut määrärahat ovat loppuun sidotut, joten em. tukia ei enää Varsinais-Suomessa ole mahdollista myöntää. Poikkeuksena edellä mainitusta ovat palkkatuki velvoitetyöllistämiseen, työllistämistuki 55 vuotta täyttäneille ja työttömille työnhakijoille myönnettävä starttiraha, joita voidaan edelleen myöntää. Nämä kolme tukimuotoa maksetaan eri määrärahoista, joten niitä määrärahan niukkuus ei koske.

Varsinais-Suomessa pyritään määrärahojen puitteissa turvaamaan kotoutujien palvelut siten, että kotoutumispalveluja on saatavilla koko vuoden ajan. Myös tutkintoon tai sen osiin valmistavaa työvoimakoulutusta on edelleen tarjolla ja lisäksi rekrytointikoulutuksia on tavoitteena järjestää vuoden 2024 ajan, vaikka rekrytointikoulutusten määrät joudutaan pitämään aiempia vuosia selvästi pienempinä. Lisäksi työnhaku ja uravalmennuspalveluita on pienimuotoisesti tarjolla eri ryhmille koko vuoden ajan. Sen sijaan uusien asiakkaiden ohjaaminen työhönvalmennukseen (ml. ukrainalaisten omakielinen työhönvalmennus) on jouduttu lopettamaan.

Määrärahan käyttöä seurataan tiiviisti. Mikäli yksittäinen palvelu ei toteudu alkuperäisen suunnitelman suuruisena ja kuluta kokonaan siihen sidottua määrärahaa, määräraha kohdennetaan välittömästi uudelleen.
Varsinais-Suomi ei ole ainoa alue, joka kamppailee määrärahojen riittävyyden kanssa. Määrärahatilanne on tiukka myös muualla Suomessa.

 

Päivitetty: 10.07.2024