Webropol-ilmoittautuminen Varsinais-Suomen TE-toimiston työnantajatapahtumiin

Tietosuojaseloste, henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 §

1 Rekisterinpitäjä

Varsinais-Suomen työ- ja elinkeinotoimisto

2 Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Varsinais-Suomen työ- ja elinkeinotoimisto
Timo Rautavirta
PL 235
20101 TURKU

3 Rekisterin nimi

TE-toimiston työnantajatapahtumat

4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisteriin kootaan tiedot Varsinais-Suomen TE-toimiston järjestämiin tilaisuuksiin ilmoittautuneiden yritysasiakkaiden tiedot. Tietoja käytetään tilaisuuden osallistujamäärän selvittämiseen ja mahdollisen lisäinformaation jakamiseen osallistujille ennen tilaisuutta sekä palautekyselyyn. Rekisterin tietoja ei käytetä muihin tarkoituksiin.

5 Rekisterin tietosisältö

Etunimi, sukunimi, yritys / organisaatio, sähköposti, postitoimipaikka, puhelin,
mahdolliset tapahtumakohtaiset lisätiedot (esim. tarjolla olevien työpaikkojen määrä ja toimenkuvat, ruokarajoitteet).

6 Säännönmukaiset tietolähteet

Työhallinnon asiakaspalvelun tietojärjestelmä URA, Turun seudun yrityspalvelupiste Potkurin asiakasrekisteri, Vainu. Ilmoittautumislinkki voi myös olla julkisesti esillä mm. TE-palveluiden verkkosivuilla.

7 Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Kyselyn tiedot ovat Varsinais-Suomen TE-toimiston sisäistä tietoa, eikä niitä luovuteta kolmannelle osapuolelle. Virasto käsittelee henkilötietoja voimassaolevan henkilötietolain mukaisesti.

8 Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Ei luovuteta.

9 Rekisterin suojauksen periaatteet

Kyselypalvelun tietojen käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä asiakastietoja. Kullakin käyttäjällä on Virtu-tunnistautumisen kautta oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Tiedot kerätään Webropol-palveluntuottajan tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä sekä sopimusoikeudellisilla keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus siihen.

10 Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä tietoja hänestä rekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisterinpitäjälle.

11 Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen henkilötietonsa oikaisua. Pyyntö osoitetaan rekisterinpitäjälle.

12 Evästeiden käyttö

Vastaaja itse päättää selaimensa asetusten avulla, miten hänen tietokoneensa käsittelee evästeitä. Selaimen ohjesivuilta saa lisätietoja siitä, miten voi estää tai poistaa evästeitä. Webropol käyttää sekä ensimmäisen että kolmannen osapuolen evästeitä eri tarkoituksiin. Osa tietokoneelle tallennettavista evästeistä poistetaan, kun poistuu verkkosivustolta (istuntoevästeet), kun taas toiset säilyvät tietokoneella jopa kaksi vuotta, jotta sivusto pystyisi tunnistamaan kävijän uudelleen tämän palatessa sivustolle (pysyvät evästeet). Webropol ei tallenna tietoja kävijän IP-osoitteesta, joten vastaajaa koskevia tietoja ei voida koskaan yhdistää tämän henkilöllisyyteen.

13 Julkisuus

Tiedot eivät ole julkisia.