Varsinais-Suomen TE-toimiston muutosturvapalvelun tiedotusrekisteri

Tietosuojaseloste, henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 §

1 Rekisterinpitäjä

Varsinais-Suomen työ- ja elinkeinotoimisto

2 Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Varsinais-Suomen työ- ja elinkeinotoimisto
Timo Rautavirta

3 Rekisterin nimi

TE-toimiston muutosturvan tiedotus

4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Nimeä ja yhteystietoja käytetään tiedottamiseen irtisanotuille mahdollisuudesta jakaa erikseen täytetty ForeAmmatin osaamisprofiili muutosturvan kanssa. Muutosturva voi hyödyntää osaamisprofiilia tietojen luovuttajan työllistymisen edistämiseksi. Rekisterinpitäjä säilyttää tietoja vain niin kauan, kun on tarpeen rekisterin käyttötarkoituksen kannalta.

5 Rekisterin tietosisältö

Vastaajan nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite. Tieto mistä yrityksestä on tullut irtisanotuksi.

6 Säännönmukaiset tietolähteet

Vastaaja itse ilmoittaa tiedot ForeAmmatti-palvelusta löytyvän Webropol-linkin kautta.

7 Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Kyselyn tiedot ovat Varsinais-Suomen TE-toimiston sisäistä tietoa, eikä niitä luovuteta kolmannelle osapuolelle. Virasto käsittelee henkilötietoja voimassa olevan henkilötietolain mukaisesti.

8 Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Ei luovuteta.

9 Rekisterin suojauksen periaatteet

Kyselypalvelun tietojen käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä asiakastietoja. Kullakin käyttäjällä on Virtu-tunnistautumisen kautta oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Tiedot kerätään Webropol-palveluntuottajan tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä sekä sopimusoikeudellisilla keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus siihen.

10 Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä tietoja hänestä rekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisterinpitäjälle.

11 Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen henkilötietonsa oikaisua. Pyyntö osoitetaan rekisterinpitäjälle.

12 Evästeiden käyttö

Vastaaja itse päättää selaimensa asetusten avulla, miten hänen tietokoneensa käsittelee evästeitä. Selaimen ohjesivuilta saa lisätietoja siitä, miten voi estää tai poistaa evästeitä. Webropol käyttää sekä ensimmäisen että kolmannen osapuolen evästeitä eri tarkoituksiin. Osa tietokoneelle tallennettavista evästeistä poistetaan, kun poistuu verkkosivustolta (istuntoevästeet), kun taas toiset säilyvät tietokoneella jopa kaksi vuotta, jotta sivusto pystyisi tunnistamaan kävijän uudelleen tämän palatessa sivustolle (pysyvät evästeet). Webropol ei tallenna tietoja kävijän IP-osoitteesta, joten vastaajaa koskevia tietoja ei voida koskaan yhdistää tämän henkilöllisyyteen.

13 Julkisuus

Tiedot eivät ole julkisia

Päivitetty: 18.08.2023