Varsinais-Suomen OpinOvi-palvelun TeamUp-ajanvarauskalenteri

Tietosuojaseloste, henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 §

1 Rekisterinpitäjä

Varsinais-Suomen työ- ja elinkeinotoimisto

2 Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Varsinais-Suomen työ- ja elinkeinotoimisto
Timo Rautavirta
PL 235, 20101 TURKU

3 Rekisterin nimi

OpinOven ajanvaraukset OpinOvi TeamUp-kalenterissa

4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisteriä käytetään OpinOvi-palvelupisteen koulutus- ja uraohjaukseen ilmoittautumiseen ja asiakkuuden hallintaan. Lisäksi tietoja käytetään yhteydenotto- ja palautekyselytarkoituksiin. Rekisterinpitäjä säilyttää tietoja vain niin kauan, kun on tarpeen rekisterin käyttötarkoituksen kannalta.

5 Rekisterin tietosisältö

Nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite, asiakkaan itsensä antamia taustatietoja ohjauksen tueksi.

6 Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaan ilmoittautuminen palveluun TE-toimiston kautta, käymällä, puhelimitse tai sähköpostitse.

7 Tietojen säännönmukaiset luovutukset

TE-toimiston koulutusneuvojan lisäksi oppilaitosten nimetyillä opinto-ohjaajilla on tunnukset joilla pääsee kalenterimerkintöihin.

8 Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Ei luovuteta

9 Rekisterin suojauksen periaatteet

TeamUp-kalenterissa jokaisella käyttäjällä on henkilökohtainen kalenterilinkki käyttäjätunnuksena sekä salasana. Pääsy on käyttöoikeuksin rajattu vain niihin tietoihin jotka ovat palvelun tarjoamisen kannalta tarkoituksenmukaisia. Tiedot kerätään TeamUp-palveluntuottajan tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä sekä sopimusoikeudellisilla keinoilla suojattuja GDPR-säännösten mukaisesti. Käyttöoikeuksia hallinnoi rekisterinpitäjä.
TeamUp privacy policy (teamup.com)

10 Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä tietoja hänestä rekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisterinpitäjälle.

11 Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen henkilötietonsa oikaisua.
Pyyntö osoitetaan rekisterinpitäjälle.

12 Julkisuus

Tiedot eivät ole julkisia.

Päivitetty: 06.11.2023