Asioiden käsittelyajat

Käsittelyajat edellyttävät, että kaikki päätökseen liittyvät asiakirjat on toimitettu TE-toimistoon. Määräaika lähtee kulumaan vasta kun viimeinenkin tarvittava asiakirja on toimitettu. Oma asiointi -palvelun kautta voit verkossa seurata asioiden käsittelyä. Odota rauhassa yhteydenottoamme. Tarkistussoitot ja -viestit eivät nopeuta asian käsittelyä.

Käsittelyajat

  • Työttömyysturvan asiantuntijakäsittely 30 päivää
  • Työkokeilusopimukset 10 työpäivää
  • Palkkatukipäätökset 10 työpäivää
  • Yhteydenottopyynnöt asiantuntijoille 5 työpäivää
  • Matka- ja yöpymiskustannusten sekä muuttokustannusten korvaamisten maksatukset noin 1 kuukausi
  • Palkkatuen ja starttirahojen maksatushakemukset; päätöksen yhteydessä tulevien maksupäivien mukaan
  • Omaehtoisten opintojen tukemisen ratkaisu 10 työpäivää, oppilaitosten oppilasvalintojen ruuhka-aikoina kesällä ja alkusyksyllä käsittelyaika voi ajoittain tästä pidentyä

Aika ajoin saattaa asioiden käsittelyssä olla tavallista suurempi viive.

Työttömyysturvan asiantuntijakäsittely

Työttömyysturvan asiantuntijakäsittelyssä olevien selvityspyyntöjen käsittelyaika on tällä hetkellä noin 25 vuorokautta.

Tiedotamme selvityspyyntöjen käsittelyn tilanteesta kerran viikossa Facebook-sivullamme.

Oma asiointi

Oman selvityksesi tai hakemuksesi tilannetta voit myös seurata Oma asiointi -palvelun kautta. Sieltä selviää, onko asiasi jo ratkaistu.