Asioiden käsittelyajat

Käsittelyajat edellyttävät, että kaikki päätökseen liittyvät asiakirjat on toimitettu TE-toimistoon. Määräaika lähtee kulumaan vasta kun viimeinenkin tarvittava asiakirja on toimitettu. Oma asiointi -palvelun kautta voit verkossa seurata asioiden käsittelyä. Odota rauhassa yhteydenottoamme. Tarkistussoitot ja -viestit eivät nopeuta asian käsittelyä.

Käsittelyajat

  • Työttömyysturvan asiantuntijakäsittely 30 päivää.
  • Työkokeilusopimukset 10 työpäivää.
  • Palkkatukipäätökset 10 työpäivää.
  • Yhteydenottopyynnöt asiantuntijoille 5 työpäivää.
  • Matka- ja yöpymiskustannusten korvaamisten maksatukset noin kuukausi.
  • Palkkatuen ja starttirahojen maksatushakemukset; päätöksen yhteydessä tulevien maksupäivien mukaan.
  • Omaehtoisten opintojen tukemisen ratkaisu 10 työpäivää, oppilaitosten oppilasvalintojen ruuhka-aikoina kesällä ja alkusyksyllä käsittelyaika voi ajoittain tästä pidentyä.

Aika ajoin saattaa asioiden käsittelyssä olla tavallista suurempi viive.

Työttömyysturvan asiantuntijakäsittely

Työttömyysturvan asiantuntijakäsittely on 1.10.2021 alkaen keskitetty Uudenmaan TE-toimistoon.

TE-palveluiden valtakunnallisilta sivuilta, sivulta Työttömyysturvalausunnot ja käsittelyajat, voit tarkistaa mikä asiantuntijalausuntojen keskimääräinen käsittelyaika on tällä hetkellä.

Oma asiointi

Oman selvityksesi tai hakemuksesi tilannetta voit myös seurata Oma asiointi -palvelun kautta. Sieltä selviää, onko asiasi jo ratkaistu.

Päivitetty: 18.08.2023