Ajankohtaiset

<< Takaisin

null Työvoimapalveluiden rahoitustilanne Varsinais-Suomessa

Varsinais-Suomelle on myönnetty työ- ja elinkeinoministeriöstä 25,9 miljoonaa euroa työvoimapalveluiden hankintaan vuodelle 2024. Määräraha on selvästi edellisvuotta niukempi ja tässä vaiheessa lähes 95 % määrärahasta on sidottu eli varattu jonkin palvelun järjestämiseen tai tuen maksamiseen.

Harkinnanvaraisia palveluita ja tukia eli palkkatukea, starttirahaa, valmennuksia, koulutusta tms. voidaan tarjota vain alueen määrärahojen puitteissa. Vuonna 2024 käytössä olevan määrärahan niukkuus rajoittaa palvelujen ja tukien tarjontaa. Osa palveluista ja tuista pysyy palveluvalikoimassa supistetulla tarjonnalla vuoden 2024 ajan, mutta osa palveluista ja tuista jää pois, kun ao. käyttötarkoitukseen varattu määräraha on loppuun sidottu. Palvelujen ja tukien kysyntä vaikuttavat määrärahan riittävyyteen ja kysynnän vaihteluja on vaikea ennakoida, niinpä palvelujen tai tukien riittävyyttä ei pystytä kaikilta osin tarkkaan arvioimaan.

Varsinais-Suomessa pyritään määrärahojen puitteissa turvaamaan kotoutujien palvelut siten, että kotoutumispalveluja on saatavilla koko vuoden ajan. Myös rekrytointikoulutuksia on tavoitteena järjestää vuoden 2024 ajan, tosin koulutusmäärät joudutaan pitämään aiempia vuosia pienempinä. Valmennuspalveluita on pienimuotoisesti tarjolla eri ryhmille (työnhaku- ja uravalmennusryhmät) koko vuoden ajan, mutta uusien asiakkaiden ohjaaminen työhönvalmennukseen joudutaan lopettamaan kesäkuussa. Palkkatukeen ja starttirahaan varattu määräraha tulee käytetyksi kesän aikana, jonka jälkeen em. tukia ei enää Varsinais-Suomessa ole mahdollista myöntää.

Kaikkia TE-toimiston ja kuntakokeilun palveluja ja tukia määrärahan niukkuus ei koske, sillä osa niistä kustannetaan eri määrärahoista. Palveluja ja tukia, jotka jatkossakin ovat käytössä ovat: tutkintoon tai sen osiin valmistava työvoimakoulutus, palkkatuki velvoitetyöllistämiseen ja työllistämistuki 55-vuotta täyttäneille. Työttömille työnhakijoille myönnettävä starttiraha maksetaan STM:n työttömyysetuusmäärärahoista ja työttömien starttien osalta määrärahatilanne on tällä hetkellä selvitettävänä.

Määrärahan käyttöä seurataan tiiviisti. Mikäli yksittäinen palvelu ei toteudu alkuperäisen suunnitelman suuruisena ja kuluta kokonaan siihen sidottua määrärahaa, määräraha kohdennetaan välittömästi uudelleen.

Varsinais-Suomi ei ole ainoa alue, joka kamppailee määrärahojen riittävyyden kanssa. Määrärahatilanne on tiukka myös muualla Suomessa.

Päivitetty: 13.06.2024