Ajankohtaiset

<< Takaisin

null Pohjois-Pohjanmaalla ammattiosaajista edelleen kysyntää koronatilanteesta huolimatta

Työttömyyden aaltomainen kehitys on koronatilanteesta huolimatta tasaantunut, ja määräaikaisiin lomautuksiin on turvauduttu vähenevässä määrin. Monella alalla on kuitenkin edelleen pulaa ammattitaitoisista osaajista, vaikka työnhakijoiden määrä yleisesti on kasvanut.

Työpaikkojen määrä on lisääntynyt, ja nyt haettavana on kesätyöpaikkoja. TE-palveluiden kautta Pohjois-Pohjanmaan alueella oli avoimena maaliskuussa 2021 lähes 5 300 työpaikkaa, mikä on noin 1 800 työpaikkaa viime syksyä enemmän.

Pohjois-Pohjanmaan ammattibarometrin tulosten perusteella arvioidaan, että kysyntä ammatillisen koulutuksen omaaville osaajille jatkuu vahvana seuraavan puolen vuoden aikana.

Pulaa ammattiosaajista paikkakunnittain

Alueella koetaan tulevana puolivuotiskautena osaajapulaa rakennusalalla sekä prosessiteollisuudessa, kohdistuen puu- ja sahatavara-alaan. Terveydenhoito- ja sosiaalialalla jatkuu työntekijäpula. Opetusalalla tarvetta on erityis- ja lastentarhaopettajista.

Rakennusalalla Oulun alueella osaajapulaa on muun muassa muurareista, kattoasentajista ja -korjaajista, rakennustyöntekijöistä sekä maansiirtokoneiden kuljettajista. Myös puhdistusalalla odotetaan olevan merkittävää kysyntää osaavista työntekijöistä. Kone- ja metalliala kaipaa ammattitaitoisia osaajia, joilla odotetaan olevan kokemusta alan työtehtävistä, kuten CNC-koneistuksesta. Pikaruokatyöntekijöistä, myyntiedustajista sekä sanomalehtien jakajista on osittain alueellista pulaa.

Pohjois-Pohjanmaalla ICT-alalla on jo pitempään jatkunut tarve erityisesti sovellussuunnittelijoille, -ohjelmoijille sekä -kehittäjille, eikä kuluva vuosi tee tässä poikkeusta.

Alueen työmarkkinoilla ylitarjonta painottuu korkeasti koulutettuihin. Oulun alueella on opettajia työnhakijoina enemmän kuin on tarjolla työpaikkoja. Lisäksi sihteereitä ja kirjastotyöntekijöitä on enemmän työnhakijoina kysyntään verrattuna. Ravintola-alalla on alueellista ylitarjontaa muun muassa Ylivieskan alueella.

Matkailu- ja ravintola-alan työllisyysnäkymät huolestuttavat

Huolestuttava on Lapin matkailualan tilanne, jolla on heijastuksia myös Pohjois-Pohjanmaalle, erityisesti Koillismaalle. Matkailu- ja ravintola-alan yritykset ovat olleet vuoden 2020 koronaepidemian takia haasteellisessa tilanteessa.

Kotimaan matkailun rinnalla tarvitaan edelleen myös kansainvälisiä matkailijoita, jolloin toimialalle on tärkeää löytää sesonkiaikoihin uusia toimintatapoja. Kausityöt eivät koske pelkästään matkailualaa, mutta myös maatalousala ja maatilat tarvitsevat tulevalle viljely- ja karjanhoitokaudelle työntekijöitä.

Ammattibarometrissä TE-toimisto arvioi noin 200 ammatin työvoiman kysyntänäkymiä sekä työvoiman kysynnän ja tarjonnan tasapainon kehitystä. Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto laatii ammattibarometrin kaksi kertaa vuodessa, maaliskuussa ja syyskuussa.

TE-toimistot perustavat arvionsa ammattien työmarkkinanäkymistä asiakasrajapinnassa saamiinsa tietoihin, yrityshaastatteluihin, barometreihin ja tilastotietoihin. Valtakunnalliset ja aluekohtaiset ammattibarometrit löytyvät osoitteesta:

Lisätietoja:

  • asiakkuuspäällikkö Hannele Mesilaakso-Aartola, Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto, p. 029 5056 414, hannele.mesilaakso-aartola@te-toimisto.fi
  • palvelujohtaja Marita Rimpeläinen, Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto, p. 029 5056 713, marita.rimpelainen@te-toimisto.fi
  • asiantuntija Jarkko Pietilä, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, p. 029 5038 116, jarkko.pietila@ely-keskus.fi