Ajankohtaiset

<< Takaisin

null Pohjois-Pohjanmaalla työttömyys laskusuunnassa, työvoimalle on runsaasti kysyntää

Työttömien ja lomautettujen määrä on Pohjois-Pohjanmaalla laskenut alkuvuoden aikana tasaisesti kuukausittain. Toukokuun lopussa työttömiä työnhakijoita (ml. lomautetut) oli Pohjois-Pohjanmaalla 21 200, mikä on 3 000 vähemmän kuin tammikuussa. Huhtikuusta työttömien työnhakijoiden määrä on vähentynyt 1 450:llä. Viime vuoden keväällä alkanut koronapandemia nosti tuolloin erityisesti lomautettujen määrän äkillisesti moninkertaiseksi alkuvuoteen verrattuna. Työttömyyden taso on kuitenkin huomattavasti alentunut vuoden takaisesta. Toukokuun 2021 lopussa työttömiä oli 1 700 vähemmän ja kokoaikaisesti lomautettuja oli 7 700 vähemmän kuin vuosi sitten toukokuussa.

Toukokuun lopussa työttömyysaste oli niin koko maassa kuin Pohjois-Pohjanmaalla 11,4 %. Maakunnan alhaisin työttömyysaste oli Pyhännällä (6,1 %) ja korkein Taivalkoskella (14,2 %). Oulun työttömyysaste oli 13,0 %.

Työvoiman kysyntä on ollut tämän vuoden alkukuukausina viime vuotta selvästi aktiivisempaa. Paikkoja on ollut avoinna runsaasti eri tehtäviin. Toukokuun aikana Pohjois-Pohjanmaan TE-toimistossa oli tarjolla kaikkiaan 12 700 avointa työpaikkaa – uusia työpaikkoja ilmoitettiin kuukauden aikana avoimeksi 6 200. Uusia työpaikkoja oli eniten rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijöille (1 500 paikkaa) sekä palvelu- ja myyntityöntekijöille (1 300 paikkaa).

Nuorten ja yli 50-vuotiaden työttömyys on vähentynyt maakunnassa alkuvuoden aikana. Alle 25-vuotiaita nuoria työttömiä työnhakijoita oli toukokuun lopussa 3 300, mikä on 500 vähemmän kuin tammikuussa. Yli 50-vuotiaiden työttömien työnhakijoiden määrä (6 900) oli alentunut 900:lla tammikuusta. Pitkäaikaistyöttömyys sen sijaan jatkaa nousuaan. Yli vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä olleita oli toukokuun lopussa 7 500, mikä on 2 400 enemmän kuin vuotta aiemmin ja 800 enemmän kuin tammikuussa 2021. Yli kaksi vuotta yhtäjaksoisesti työttömänä olleita pitkäaikaistyöttömiä oli toukokuun lopussa
2 900.

Aktivointiasteeseen laskettavissa TE-hallinnon palveluissa oli toukokuun lopussa 7 500 henkilöä, mikä on hieman (200) enemmän kuin vuotta aiemmin. Palveluihin osallistujista lähes puolet oli koulutuksessa: omaehtoisesti työttömyysetuudella opiskeli 1 900 henkilöä ja työvoimakoulutuksessa oli 1 500 opiskelijaa. Työllistettynä yksityiselle ja julkiselle sektorille oli yhteensä 1 900 henkilöä ja kuntouttavassa työtoiminnassa osallistujia oli 1 500. Lisäksi työ- ja koulutuskokeiluissa, vuorotteluvapaasijaisena sekä työnhaku- ja uravalmennuksessa oli yhteensä 700 osallistujaa. Aktivointiaste on noussut alkuvuoden aikana; toukokuun lopussa aktivointiaste oli 26,2 %, mikä on 3,1 prosenttiyksikköä korkeampi kuin tammikuussa.

Lisätietoa:

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Elinkeinot, työvoima ja osaaminen -vastuualue:
johtaja Petri Keränen, 0295 026 727
yksikön päällikkö Eine Kela, 0295 038 227
asiantuntija Jarkko Pietilä, 0295 038 116
​​​​​​​suunnittelija Pirjo Hyrkäs (tilastot), 0295 038 061
S-posti: etunimi.sukunimi(at)ely-keskus.fi

Pohjois-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimisto (TE-toimisto):
​​​​​​​johtaja Maire Mäki, 0295 056 800
​​​​​​​palvelujohtaja Pirjo Juntunen, 0295 056 596
​​​​​​​palvelujohtaja Mari Tuomikoski, 0295 056 801
​​​​​​​palvelujohtaja Marita Rimpeläinen, 0295 056 713
S-posti: etunimi.sukunimi(at)te-toimisto.fi