Aktuellt

null Kehittämisohjelmasta buustia Pirkanmaan työllistymistä edistäville järjestöille

Kolmannen sektorin kehittämisohjelma alkaa maaliskuussa

Työllisyyden nousu edellyttää, että kaikki työllistymistä edistävät puhaltavat yhteen hiileen. Pirkanmaalla on tartuttu tähän haasteeseen. Maaliskuussa alkaa Pirkanmaalla kolmannen sektorin kehittämisohjelma, mikä on suunnattu työllistymistä edistävää toimintaa tarjoaville yhdistyksille ja järjestöille. Nämä toimijat halutaan aiempaa vahvemmin kuntien, TE-toimiston ja yritysten rinnalle edistämään työllistymistä. Kehittämisohjelmaa esitellään tiedotustilaisuudessa 22.3.2019.

Pirkanmaalaiset työllistymistä edistävät yhdistykset ja järjestöt kutsutaan mukaan kolmannen sektorin kehittämisohjelmaan. Ohjelman tavoitteena on vahvistaa näiden toimijoiden elinvoimaa, osaamista ja verkostoitumista kuntien, TE-toimiston, yritysten ja muiden järjestöjen kesken. Näin saadaan kolmannen sektorin potentiaali hyödynnettyä paremmin ja pystytään turvaamaan palvelut niille, jotka tarvitsevat erityisen paljon tukea ja ohjausta työllistymiseensä.

Pirkanmaan kolmannen sektorin kehittämisohjelmaa esitellään Tampereella Kumppanuustalo Arttelissa (Salhojankatu 42, Tampere) perjantaina 22.3.2019 klo 13–14.30. Infotilaisuus on tarkoitettu työllistymistä edistäville järjestöille, yrityksille ja julkisille toimijoille.

Pirkanmaan kolmannen sektorin kehittämisohjelma muodostuu verkostokiihdyttämöstä ja järjestöklubista.

Verkostokiihdyttämö on koulutuskokonaisuus, johon otetaan mukaan kuusi järjestöä ja kuusi yritystä. Viisi päivää kestävän valmennuksen teemoja ovat mm. hankintaosaaminen ja talous, tuotteistaminen sekä viestintä, markkinointi ja verkostoituminen. Osallistujat saavat tuekseen oman mentorin. Haku verkostokiihdyttämöön avautuu huhtikuussa ja varsinaiset valmennuspäivät ovat touko-kesäkuussa.

Elo-syyskuussa alkavat järjestöklubin tilaisuudet ovat työllistymistä edistäville järjestöille, yrityksille ja julkisille toimijoille avoimia tapahtumia, missä aiheina ovat mm. asiakaslähtöisyys ja palvelumuotoilu. Tavoitteena on avata mahdollisuuksia järjestöjen ja yritysten yhteistyölle.

Kolmannen sektorin kehittämisohjelman ovat suunnitelleet Pirkanmaan maakuntavalmistelu, Pirkanmaan TE-toimisto, Tampereen kaupunki ja Vates-säätiön KeKo-hanke. Toimintaa rahoittavat Pirkanmaan TE-toimisto ja Tampereen kaupunki.

Lisätietoja

  • Vates-säätiö, hankekoordinaattori Tuuli Riisalo-Mäntynen, p. 0440 396 848
  • Pirkanmaan TE-toimisto, välityömarkkinakoordinaattori Meiju Sandberg, p. 0295 045 280
  • Tampereen kaupunki / Työllisyyspalvelut, palvelukoordinaattori Outi Koivisto, p. 040 727 441