Pirkanmaan TE-toimiston sähköisen henkilöasiakaspuolen palvelutiedotteen tietosuojaseloste

Tietosuojalaki 5.12.2018/1050

Rekisterinpitäjä

Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimisto (TE-toimisto)
PL 587, 33101 Tampere
kirjaamo.pirkanmaa@te-toimisto.fi

Rekisterin nimi

Pirkanmaan TE-toimiston sähköisen palvelutiedotteen tietosuojaseloste.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Asiakkaille sähköpostitse lähetettävän sähköisen palvelutiedotteen postitus. Tietoja ei käytetä muihin tarkoituksiin.Tietojen käsittely ja keräys Pirkanmaan TE-toimistossa perustuu lakisääteisen tehtävän suorittamiseen.

Sähköisen palvelutiedotteen vastaanottaminen on mahdollista perua milloin tahansa. Tiedote perutaan palvelutiedotteen sisältämän linkin kautta tai esittämällä pyyntö sähköpostitse rekisterinpitäjän antaman yhteyshenkilötiedon mukaiseen sähköpostiosoitteeseen.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää asiakkaan nimen ja sähköpostiosoitteen. 

Tiedon säilytysaika

Tietoja säilytetään asian vaatiman käsittelyn ajan. 

Säännönmukaiset tietolähteet

Tietojen keräys tapahtuu asiakkaan verkossa antamalla suostumuksella ja kertaluonteisilla asiakasrekisteriin kohdennetuilla hauilla, joiden perusteena on lakisääteisen tehtävän toteuttaminen.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietojanne ei luovuteta eteenpäin ja ne jäävät ainoastaan rekisterinpitäjälle. Tietojanne ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Virastot käsittelevät tietoja voimassa olevien lakien mukaisesti. TE-toimistot ovat sitoutuneet suojaamaan palveluidensa käyttäjien yksityisyyttä soveltuvan lainsäädännön mukaisesti. Käyttäjä hyväksyy tietosuojalausekkeen ehdot käyttämällä palvelujamme.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Kerättävien tietojen käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä asiakastietoja. Kullakin käyttäjällä on käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Järjestelmän käyttöoikeus on rajattu.

Tiedot kerätään Emaileri-palveluntuottajan tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä sekä sopimusoikeudellisilla keinoilla suojattuja. Manuaalisesti ylläpidettävät aineistot sijaitsevat tiloissa, joihin on asiattomilta pääsy estetty.

Tarkastusoikeus ja tietojen pyytäminen

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä tietoja hänestä on rekisteriin talletettu.

TE-palvelujen henkilöasiakas voi tarkistaa tietonsa työ- ja elinkeinotoimiston henkilöasiakasrekisteristä Oma asiointi -verkkopalvelun kautta. Kirjallisen tarkastuspyynnön voi tehdä allekirjoitetulla lomakkeella Pirkanmaan TE-toimistolle.

Virheellisen henkilötiedon oikaisu ja henkilötietojen käsittelyä koskeva valitus tai kantelu

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen henkilötietonsa oikaisua. Kirjallisen henkilötiedon korjauspyynnön voi tehdä Pirkanmaan TE-toimistoon.

Valitukset ja kantelut tietojen käsittelystä osoitetaan tietosuojavaltuutetulle.

Uppdaterad: 19.01.2024