Työttömyysturva

Jos jäät työttömäksi, sinut lomautetaan tai opintosi päättyvät eikä sinulla ole työpaikkaa, ilmoittaudu heti työttömäksi työnhakijaksi TE-palveluiden ohjeiden mukaan. TE-toimisto tutkii työttömyysetuuden saamisen työvoimapoliittiset edellytykset ja antaa lausunnon etuuden maksamisesta tilanteeseesi. Sen jälkeen voit hakea työttömyysturvaa maksajaltasi joko työttömyyskassasta tai Kelasta. Maksajat tutkivat mahdolliset muut etuuden saamisen edellytykset.

Työttömyysetuutta maksetaan työttömän työnhakijan toimeentulon turvaamiseksi siltä ajalta, kun hän etsii uutta työtä tai osallistuu työllistymistä edistäviin palveluihin. Työttömyysetuuksia ovat ansiopäiväraha, peruspäiväraha ja työmarkkinatuki. Voit saada työttömyysetuuden korotusosalla tai korotetulla ansio-osalla, jos työllistymissuunnitelmassasi tai sitä korvaavassa suunnitelmassa sovittujen työllistymistä edistävien palvelujen ajalta.

Työttömän henkilön on haettava aktiivisesti työtä ja koulutusta saadakseen työttömyysturvaa. Lisäksi on tarvittaessa hakeuduttava ja osallistuttava työllistymistä edistäviin palveluihin ja toimenpiteisiin.

Kohti työttömyysturvaa

Ilmoittaudu työnhakijaksi TE-toimistoon tai varmista, että työnhakusi on voimassa

Työttömyysturvaa voit saada vain, jos työnhakusi on voimassa. Työnhakijaksi ilmoittaudutaan ensisijaisesti Oma asiointi -palvelun kautta. Aloita työnhakusi viimeistään ensimmäisenä työttömyyspäivänä. Voit aloittaa työnhakusi jo ennen työttömyyden alkua.

Toimitathan asiakirjoja TE-toimistolle vain pyydettäessä

Jos sinua on pyydetty toimittamaan kopioita asiakirjoista, lähetäthän ne postitse tai jätä asiakirjakopiot vaihtoehtoisesti käyntiasioinnin yhteydessä kirjekuoreen suljettuna. Pirkanmaan TE-toimiston asiakaspostilaatikko sijaitsee Tampereen toimipaikan ensimmäisessä kerroksessa.

TE-toimisto voi pyytää sinua vastaamaan selvityspyyntöön

Jos ilmoittautumisen yhteydessä antamasi tiedot eivät riitä lausunnon antamiseksi, sinua voidaan pyytää vastaamaan selvityspyyntöön. Voit vastata selvityspyyntöön helpoiten Oma asiointi -palvelussa ja saat selvityksesi myös nopeiten käsittelyjonoon. Lausunto tai selvityspyyntö annetaan 14 vuorokauden sisällä työnhakijaksi ilmoittautumisestasi.

Työvoimapoliittinen lausunto pitää antaa viimeistään 30 päivän kuluessa siitä, kun tarpeellinen selvitys lausunnon antamiseksi on toimitettu tai määräaika selvityksen antamiseen on päättynyt.

Käsittelytilanteen seuraaminen ja työttömyysturvatiedot

Voit seurata työttömyysturvasi käsittelytilannetta ja tarkistaa työttömyysturvatietojasi Oma asiointi -palvelussa. 

Tietoa ja neuvontaa työttömyysturva-asioissa saat puhelimitse TE-palveluiden valtakunnallisesta työttömyysturvaneuvonnasta. Neuvonta vastaa kysymyksiisi esimerkiksi

  • Työnhakijan työttömyysetuuden saamisen työvoimapoliittisista edellytyksistä
  • Yrittäjän työttömyysetuuden työvoimapoliittisista edellytyksistä  
  • Opiskelun vaikutuksesta oikeuteen saada työttömyysetuutta  
  • Osa-aika- ja tilapäisen työn vaikutuksista työttömyysetuteen
  • TE-toimistosta saatuun selvityspyyntöön vastaamisesta
  • Muutoksenhausta TE-toimiston antamaan työvoimapoliittiseen lausuntoon
  • TE-palveluiden työttömyysturvaneuvonta

Hae työttömyysturvaa työttömyyskassaltasi tai Kelasta

Työttömyysetuuksia ovat ansiopäiväraha, peruspäiväraha ja työmarkkinatuki. Työttömyyskassat vastaavat ansiopäivärahan maksatuksesta. Peruspäivärahan ja työmarkkinatuen maksatuksesta vastaa Kela. Työttömyyskassat ja Kela hoitavat ne asiat, jotka liittyvät esimerkiksi työttömyysetuuden omavastuuaikaan, työoloehdon täyttymiseen sekä etuuden määrään ja kestoon.

Työttömyyskassat ja Kela maksavat työttömyysetuuden takautuvasti. Lisätietoja saat Kelan ja Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö TYJ:n sivuilta.

Uppdaterad: 18.08.2023