Aktuellt

null Pirkanmaan työllisyystilanne kehittynyt suotuisasti

Työttömien työnhakijoiden lukumäärä oli vuoden 2017 elokuussa merkittävästi matalampi kuin vuoden 2016 elokuussa. Avoimien työpaikkojen vaikutus on alkanut näkymään työttömyyden kehityksessä. Työttömiä työnhakijoita Pirkanmaalla oli vuoden 2017 elokuussa 28 767 henkilöä, laskua vuositasolla 8 507 henkilöä eli lähes kaksikymmentäkolme prosenttia. Työttömyysaste oli 11,8 prosenttia. Vastaavasti koko maassa työttömyysaste oli keskimäärin 11,0 prosenttia. Kaikissa Pirkanmaan kunnissa työttömien työnhakijoiden määrä laski, osassa jopa merkittävän paljon, eli yli neljänneksen vuoden 2017 elokuussa verrattuna vuoden 2016 vastaavaan ajankohtaan.  Valtakunnallisesti verrattuna Pirkanmaan työttömyyden lasku oli valtakunnan kärkitasoa. Rakennetyöttömyys ja pitkäaikaistyöttömyys ovat edelleen haaste. Työttömien miesten työllisyyskehityksessä oli selvää muutosta parempaan suuntaan, samalla talouskasvu kiihtyy. Uusien avoimien työpaikkojen määrän kasvu ei ole hidastunut. Rekrytointiongelmat ovat hieman vähentyneet. Rakennus-, korjaus ja valmistustyössä sekä prosessi- ja kuljetustyössä työttömyys oli vähentynyt paljon. Yleisesti ottaen avoimien työpaikkojen määrän kasvu kyllä kertoo yleisen taloustilanteen kohentuvan koko ajan.

http://www.temtyollisyyskatsaus.fi/pirkanmaa.aspx

Pirkanmaan TE-toimiston elokuun tilannekatsaus