Aktuellt

null Tuloksia onnistuneista yritystapaamisista Pirkanmaalla

Pirkanmaan TE-toimisto keräsi vuoden 2018 aikana tietoa yritysneuvojiensa ja yritysten välisistä tapaamisista Innolinkin rakentaman palautejärjestelmän avulla. Tuona aikana järjestelmään kertyi tietoa lähes viidestäsadasta kasvuagentin ja yrityksen välisestä tapaamisesta. Näistä tapaamisista noin 90 prosenttia sai alkunsa TE-toimiston kasvuagentin yhteydenotosta yritykseen.

Yritysten tavoitteet seuraavalle kahdelle vuodelle

Suurin osa tavattujen yritysten tavoitteista seuraavan kahden vuoden ajalle liittyi liiketoiminnan laajentamiseen. Tämän lisäksi tavoitteet liittyivät vähemmissä määrin kansainvälistymiseen, rekrytointeihin, tuotekehitykseen, sekä myynnin ja markkinoinnin kehittämiseen.

Oheisesta sanapilvestä näet tarkemman kuvauksen annetuista vastauksista.

Missä aiheissa asiakkaat tarvitsivat apua?

Useimmin yritykset tarvitsivat apua myynnin ja markkinoinnin kehittämiseen.

Yleisiksi avuntarpeen kohteiksi nousivat myös verkostoituminen, sekä henkilöstön ja rahoituksen hankkiminen. Viimeksi mainitut korostuivat erityisesti kasvavilla ja kansainvälistymiseen pyrkivillä yrityksillä.

Asiantuntijatapaamisten onnistuminen

Annetut arvosanat ovat erinomaisella tasolla ja kasvuagentit ovat tehneet todella hyvää työtä.

Asteikko: 1 = onnistui huonosti … 5 = onnistui erinomaisesti

96 % asiakkaista on kokenut kasvuagentin ymmärtäneen tarpeensa ja 94 % kokenut hyötyneensä merkittävästi tapaamisesta. Herättely yrityksen strategisten painopisteiden ajatteluun ei ole onnistunut aivan yhtä hyvin, 79 % asiakkaista on kokenut tapaamisen onnistuneen tälläkin osa-alueella.

Yritysasiakkaiden kokemuksia omin sanoin

"Asiantuntijamme osasi haastatella hyvin kokonaistilanteemme ja löytää meille olennaisia asioita yritystoiminnan jatkosuunnitelmien kannalta. Saimme hyvin tietoa koulutuksista, verkostoitumisesta ja mahdollisista te-tuista, joita jatkossa voimme hyödyntää mm. laajenemisen kannalta. Asiantuntijan oma kokemus työelämästä ja kyky nähdä asioita aloittavan yrityksen kannalta helpottivat keskusteluamme. Olen erittäin tyytyväinen, että saimme Annen asiantuntijaksemme."

"Tapaaminen järjestyi erittäin nopeasti -asiaa alettiin käsitellä samana päivänä - hämmästyttävää - mielestäni aivan erinomaista ja eteenpäin vievää toimintaa. - konkreettisia ideoita. - olin itse utelias ja tiedustelin - kyllä kannatti!"

"Erittäin inspiroiva, innostava ja yritystoimintaan kannustava keskustelu. Hyviä kannanottoja. Sopivasti raippaa ja porkkanaa. Herätteli haaveilusta toimimaan. Tilaisin tällaisen viikoittaisessa tsemppariksi mielelläni. Monet asiat saa tehdä ja miettiä yksin, eikä saa riittävästi puskua ja peilaamista keneltäkään. Aivoriihen ja rehdit mielipiteet asioista tietäviltä ovat enemmän kuin tervetulleita. Kiitos!"

Tutkimuksen toteutuksesta vastasi Innolink.fi