Aktuellt

null Työttömien työnhakijoiden määrä laski heinäkuussa kaikissa Pirkanmaan kunnissa

Pirkanmaalla oli heinäkuussa uusia avoimia työpaikkoja lähes tuhat enemmän kuin vuotta aiemmin, kokonaismäärä oli yli 4 700. Työpaikkojen määrä kasvoi niin asiatuntijatyössä, palvelu- ja myyntityössä, rakentamisessa, teollisuudessa kuin kuljetusalallakin. Palvelu- ja myyntityössä oli tarjolla yli 1 100 avointa työpaikkaa, joka oli määrällisesti noin viidennes kaikista tarjolla olevista uusista työpaikoista. Kaikista uusista työpaikoista oli rakennus-, korjaus- ja valmistustyötä sekä prosessi- ja kuljetustyötä 33 prosenttia kaikista eli lähes 1 600 työpaikkaa.

Työttömien työnhakijoiden määrä väheni heinäkuussa koko maassa. Suhteellisesti määrä laski eniten Pirkanmaalla, jossa työttömyyden alenema vuositasolla oli 6 321 henkilöä eli lähes 20 prosenttia. Valtakunnallisesti verrattuna Pirkanmaan työttömyyden lasku oli kärkitasoa. Heinäkuun työttömyysaste oli Pirkanmaalla 10,4 prosenttia, kun vastaavasti koko maassa työttömyysaste oli keskimäärin 10,8 prosenttia.

Rakennetyöttömyys ja pitkäaikaistyöttömyys ovat edelleen haaste. Pitkäaikaistyöttömien määrä aleni kuitenkin heinäkuussa kaikissa Pirkanmaan kunnissa. Isoissa kunnissa positiivista suhteellista muutosta tapahtui eniten Lempäälässä, keskisuuressa Akaassa ja pienellä Vesilahdella.

Työttömyyttä seurataan Suomessa kuukausittain kahdella eri tilastolla. Tilastokeskuksen työvoimatutkimus perustuu otantaan ja työ- ja elinkeinoministeriön Työnvälitystilasto TE-toimistojen asiakasrekisterin tietoihin. Kummatkin tilastot julkaistaan samaan aikaan. Tilastojen eroihin voit tutustua tarkemmin täällä.

Lue lisää

Pitkäaikaistyöttömyyden lasku jatkuu edelleen - TE-palveluiden tiedote

Työ- ja elinkeinoministeriön koko maan kattavat työllisyyskatsaukset

Pirkanmaan työllisyyskatsaus - heinäkuu 2018

Pirkanmaan TE-toimiston tilannekatsaukset

Tilastokeskuksen ja TEM:n yhteisjulkistus

Työllisyyskatsaus ja Työnvälitystilasto