Aktuellt

null Työttömyyden alenemisvauhti kiihtyy edelleen

Pirkanmaan maakunnassa oli heinäkuun lopussa työttömiä 31858 henkilöä, joka oli 8681 henkilöä (-21,4 %) vähemmän kuin vuosi sitten vastaavaan ajankohtaan. Työttömyyden vuositason alenemisvauhti tasaantui hieman, sillä kesäkuun alenema oli 8718 (-22,2 %) henkilöä. Lähikuukaudet näyttävät oliko kesäkuun lukema tämän noususuhdanteen isoin vuosialenema?

Huolimatta työttömyyden vähenemisen tasaantumisesta Pirkanmaan työttömien määrä aleni edelleen Uudenmaan jälkeen maan toiseksi eniten ja suhteellisesti maan eniten. Pirkanmaan työttömyyden suhteellinen pienenemä 21,4 % oli erittäin selvästi maan paras, sillä toisena olleen Keski-Suomen noteeraus oli vain 18,9 % ja koko maan keskiarvoalenema oli vain 13,0 %. Muut isot TE-toimistot (Varsinais-Suomi -13.8, Uusimaa -11.5, Pohjois-Pohjanmaa -9.9, ja Häme -8.5) rimpuilivat huomattavasti pienemmissä alenemisluvuissa kuin Pirkanmaa. Katsauksen saa esille ao. linkistä

Pirkanmaan TE-toimiston tilannekatsaus, heinäkuu 2017

Pirkanmaan ELY-keskuksen työllisyyskatsaus, heinäkuu 2017

TEM tiedote 22.8.2017