Salo

Adress

Postadress: PB 164, 24101  SALO
Besökadress: Torikatu 4, 24100 SALO 
(ingång från gårdssidan).
E-post: registratur.egentligafinland@te-byran.fi

Telefonservice för kunder

Personkunder-riksomfattande telefonservice:

tel. 0295 025 510 (kl. 9.00-16.15)

Arbetsgivare och företagskunder:

tel. 0295 044 502 (kl. 9.00–16.15)

Samtalsavgifter

Öppet

Kundmottagning måndag och torsdag utan tidsbokning kl. 9-11.30, övriga tider enligt tidsbokning

Vi meddelar om exeptionella öppettider på Aktuellt-sidan
Aktuellt

Så sköter du ärenden i Salo

Bekanta dig först med de allmänna kundanvisningarna för Egentliga Finlands TE-byrå.
>> Vår kundservice
Använd alltid i första hand nättjänsten Mina e-tjänster.
>> Mina e-tjänster

Per telefon

  • I fall du fått en kontakperson på TE-byrån, kontakta i första hand denna.
  • När vi ringer upp dig, kommer telefonsamtalet från ett nummer som börjar på 0295. Genom att svara på samtalet försäkrar du dig om att snabbt få service av oss.

Kontaktbegäran till sakkunniga (be en sakkunnig att ringa):

  • för det första via webbtjänsten Mina e-tjänster
  • ifall du inte har möjlighet att använda webbtjänsten, via e-post: registratur.egentligafinland(at)te-byran.fi

Vi svarar inom 5 arbetsdagar.

Inlämning av dokument:

Lämna in dokumenten i postlådan utanför.

E-
tjänster