Ajankohtaista

null Lomautettujen laajempi työttömyysturva jatkuu osittain, selvitämme lomautettujen yritystoiminnan vaikutuksen työttömyysetuuteen 1.1.2021 alkaen

Lomautettuja koskevan poikkeuslain muutoksen vuoksi selvitämme lomautettujen yritystoiminnan vaikutuksen työttömyysetuuteen 1.1.2021 alkaen. Lähetämme selvityspyynnön Oma asiointi -palvelussa lomautetuille, joilla on tai on ollut yritystoimintaa. Selvityspyynnöstä tulee myös ilmoitus tekstiviestillä. Työttömyysturvalausunnon tilannetta voit seurata Oma asiointi -palvelussa.

Mikäli olet lomautettu ja sinulla on yritystoimintaa, mutta et saa selvityspyyntöä 15.1.2021 mennessä, jätä meille yhteydenotto Oma asiointi -palvelussa.

Jos olet aloittanut yritystoiminnan lomautuksesi aikana, ilmoita siitä meille Oma asiointi -verkkopalvelussa. Ilmoita meille myös, jos et ole enää lomautettuna.

Lomautettujen työttömyysturvaa koskevat poikkeuslait jatkuvat vuonna 2021

Lomautetut ovat voineet väliaikaisesti harjoittaa yritystoimintaa ja opiskella päätoimisesti ilman, että se vaikuttaa työttömyysetuuteen. Hallitus on jatkanut lomautettujen opiskelua koskevan lakimuutoksen voimassaoloa 31.12.2021 asti. Muutokset koskevat lomautettuja, joiden lomautus on alkanut 16.3.2020 tai sen jälkeen.
 
Lomautettuja koskeva poikkeuslaki jatkuu vuonna 2021 vain osittain. Tämä tarkoittaa mm. sitä, että lomautettuna olevilta alle 25-vuotiailta ammattikouluttamattomilta työnhakijoilta selvitetään ammatilliseen tai lukiokoulutukseen hakeutuminen 1.1.2021 alkaen. TE-toimiston tekemät työtarjoukset, työllistymissuunnitelman laatimiseksi sovitut ajanvaraukset ja työllistymistä edistävät palvelut (esimerkiksi työnhakuvalmennukset) velvoittavat 1.1.2021 alkaen myös lomautettuja. Lisäksi TE-toimisto tarkistaa lomautettujen osalta toistuvasta työvoimapoliittisesti moitittavasta menettelystä seuranneiden ja muiden työssäolovelvoitteiden voimassaolon 1.1.2021 alkaen: työttömyysetuuden saamisen estävä työssäolovelvoite palautuu voimaan 1.1.2021 alkaen, mikäli velvoite ei ole purkautunut.