null Helmikuun työllisyyskatsaus: Helmikuussa työttömyyden kasvu hidastui ja uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin huomattavasti runsaammin kuin vastaavaan aikaan edellisvuonna

Juuri ilmestyneen työ- ja elinkeinoministeriön työllisyyskatsauksen mukaan Pohjanmaan ELY-keskusalueella (Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa) oli helmikuun lopussa yhteensä 9 629 työtöntä työnhakijaa. Se on 2 081 enemmän (+ 27,6 %) kuin vuotta aikaisemmin ja 136 vähemmän kuin edellisessä kuussa. Työttömyys lisääntyi vuodentakaisesta jokaisella ELY-keskusalueella, eniten Uudellamaalla (+ 57,9 %). Koko maassa työttömien määrä kasvoi 31,8 %. Pohjanmaan ELY-keskusalueen työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli Suomen alhaisin (8,5 %). Koko maassa vastaava osuus oli 12,4 %.

Koronaviruksen vaikutukset heijastuvat erityisesti lomautettujen määrään. Helmikuun lopussa kokoaikaisesti lomautettuja oli 1 756 eli 1 056 enemmän kuin vuotta aikaisemmin (+ 150,9 %).

Pitkäaikaistyöttömyys lisääntyi 751 henkilöllä vuodentakaiseen verrattuna (+ 44,3 %): helmikuun lopussa oli yli vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä olleita pitkäaikaistyöttömiä 2 245. Yli kaksi vuotta yhtäjaksoisesti työttömänä olleita pitkäaikaistyöttömiä oli 982 (+ 210)

Uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimistoon helmikuun aikana 3 896, mikä on 1 647 enemmän (+ 73,2 %) kuin edellisenä vuonna vastaavaan aikaan. Helmikuun aikana avoinna oli yhteensä 9 175 työpaikkaa, mikä oli 1 513 paikkaa (+19,7 %) enemmän kuin vuosi sitten. Uudet avoimet työpaikat lisääntyivät kaikissa ammattiryhmissä, eniten prosessi- ja kuljetustyöntekijöiden ammattiryhmässä (+568).

Työttömyys lisääntyi kaikissa seutukunnissa ja kaikissa ikä- ja ammattiryhmissä ja aktivointiaste laski vuodentakaiseen verrattuna

Työttömyys kasvoi helmikuussa edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta Vaasan seudulla 994 henkilöllä (+ 28 %), Kokkolan seutukunnassa 520 henkilöllä (+ 26 %) ja Pietarsaaren seudulla 369 henkilöllä (+ 37 %). Pohjanmaan TE-toimiston toiminta-alueen korkein työttömyysaste oli Kokkolan seudulla (10,3 %) ja matalin Suupohjan rannikkoseudulla (4,6 %).

Työttömistä työnhakijoista oli helmikuun lopussa 2 275 alle 30-vuotiaita ja 3 538 yli 50-vuotiaita. Eniten työttömien määrä nousi vuotta aikaisempaan verrattuna palvelu- ja myyntityöntekijöiden ammattiryhmässä (+ 570) sekä ammatteihin luokittelemattomissa ryhmissä (+ 399).

Aktivointiaste oli helmikuun lopussa 31,8 %, kun se vuotta aiemmin oli 37,0 %. Koronavirustilanteesta johtuva voimakas työttömyyden kasvu pienentää aktivointiastetta. Työttömien työnhakijoiden ja palveluissa olevien yhteismäärä (ns. laaja työttömyys) oli helmikuussa 14 126. Työllistymistä edistävissä palveluissa olevien määrä nousi hieman vuotta aiempaan nähden. Palveluissa oli helmikuun lopussa yhteensä 4 497 henkilöä (+1,3 %).

Lue