Aktuellt

null Kuntien YT- neuvottelujen vaikutus palkkatuki- ja työkokeilupäätöksiin

Jos työnantajalla on käynnissä yt-neuvottelut, jotka koskevat henkilöstön vähentämistä, osa-aikaistamista tai lomauttamista, tai työnantaja on antanut työntekijöilleen työsopimuslaissa tarkoitetun ennakkoselvityksen tai muun sitä vastaavan selvityksen lomautuksesta, henkilöasiakasta ei ohjata työkokeiluun eikä palkkatukea voida myöntää kyseiselle työpaikalle ennen kuin selviää, johtavatko neuvottelut irtisanomisiin, lomautuksiin tai työsuhteiden osa-aikaistamisiin ja mikä on mahdollisten lomautusten laajuus ja kesto.

Vaikka yt-neuvottelut eivät sinänsä koskisikaan sitä toimintoa, johon asiakas oltaisiin ohjaamassa, kaikki työpaikan toiminnot ovat kuitenkin osa neuvottelukokonaisuutta työnantajan uudelleensijoittamis- ja koulutusvelvollisuuden kautta. JTYPL:ssa edellytetään, että jos palkkatuella palkkaava työnantaja tai työkokeilun järjestäjä on irtisanonut tai lomauttanut työntekijöitä, on sen täytynyt täyttää työsopimuslain mukainen velvoitteensa tarjota työtä irtisanotuille tai lomautetuille, jotta työkokeilu voidaan järjestää tai palkkatukea myöntää. Tästä syystä on ensin todettava se, johtivatko neuvottelut irtisanomisiin tai lomauttamisiin, ja jos näin on käynyt, onko työnantaja em. velvoitteen täyttänyt.

Riku Immonen, Palvelujohtaja