Paikalliset hankkeet

Työllisyyspoliittiset hankkeet tarjoavat pidempään työttömänä olleille työnhakijoille työmahdollisuuksia palkkatuella, työkokeilupaikkoja ja valmennusta. Hankkeet tarjoavat apua työmarkkinavalmiuksien ja ammatillisen osaamisen kehittämiseen sekä työpaikan etsimiseen avoimilta työmarkkinoilta.

Tutustu Pirkanmaan hankkeisiin ja kiinnostuessasi toiminnasta, ole suoraan yhteydessä sen yhteyshenkilöön tai lähetä yhteydenottopyyntö TE-toimistolle Oma asiointi -palvelun kautta.

Hankkeet Pirkanmaalla

Avustajatoiminta – tietoa, taitoa, työtä, Sotainvalidien veljesliiton Pirkka-Hämeen piiri ry

Hankkeen tavoitteena on antaa pitkään työttömänä olleille työnhakijoille työtä sotainvaliditaustaisten asiakkaiden ja myös muiden sotiemme veteraanien sekä heidän puolisoidensa ja leskiensä avustajina. Hankkeen tavoitteena on myös opinnollistaa ja kouluttaa hankkeeseen palkattuja avustajia puhdistus- ja hoiva-alan tehtäviin yhdessä Pirkanmaan ammatillisten oppilaitosten kanssa. Hankkeella on tarjolla täydentävää korttikoulutusta. Hankkeen sijaintikunta on Tampere. Hankkeen asiakkaat voivat työllistyä eri Pirkanmaan alueille.

Eteenpäin, Jakamisen paikka ry

Hanke tarjoaa pitkään työttömänä olleille, maahanmuuttajille sekä heikentyneessä työmarkkinatilanteessa oleville mahdollisuuden lisätä ammatillista osaamistaan, parantaa työmarkkinavalmiuksia ja edistää työllistymistään. Hanke tarjoaa valmentavia työjaksoja, työkokeilu- ja palkkatukityötä sekä digitaitojen opetusta. Maahanmuuttajille tarjotaan suomen kielen opetusta. Hankkeen sijaintikunta on Tampere.

FRWRD, Nauha ry

Hankkeen tavoitteena on asiakkaiden osaamisen kehittäminen ja työllistymisen edistäminen. Keskeisinä toimenpiteinä ovat esimerkiksi opinnollistaminen ja osatutkintojen suorittaminen työtehtävien yhteydessä, maahanmuuttaja-asiakkaiden suomen kielen tuki, työllistymisvalmiuksia parantava koulutus sekä yksilö- ja ryhmävalmennus. Hankkeen sijaintikunta on Tampere ja Ylöjärvi.

Osaaminen edellä 2, Mielen ry

Hanke tarjoaa työkokeilu- ja palkkatukipaikkoja monipuolisissa työtehtävissä, joissa voi suorittaa näyttöihin perustuvan osatutkinnon. Pelkässä yksilöohjauksessa on myös mahdollista käydä. Hankkeessa voi syventää työnhakutaitoja tai saada ohjausta digitaalisten taitojen lisäämiseen. Hanke tarjoaa suomen kielen opetusta maahanmuuttajille. Hankkeen sijaintikunta on Tampere.

PiPa - Piirun verran Parempaa, Pirkanmaan Rakennuskulttuuriyhdistys ry

Hankkeen tarkoituksena on parantaa korjausrakentamisen ja rakennuskulttuuriin liittyvien alojen työttömien työnhakijoiden työmarkkinavalmiuksia ja ammatillista osaamista sekä edistää heidän työllistymistään. Hankkeessa on mahdollista suorittaa oppisopimuskoulutuksia ja korttikoulutuksia tarpeen mukaan. Hankkeen sijaintikunta on Tampere.

Polkuja työhön 2, Heiska ry

Hankkeen tavoitteena on pitkäaikaistyöttömien työllistyminen avoimille työmarkkinoille tai hakeutuminen ammatilliseen koulutukseen. Työkokeilu- ja palkkatukijakson aikana on mahdollisuus työn ohessa tehtäviin perus- ja ammattitutkintojen osasuorituksiin. Hankkeen sijaintikunta on Hämeenkyrö.

Takaisin työelämään III, SPR:n Mäntän osasto

Hanke työllistää palkkatuella ja tarjoaa työkokeilupaikkoja samankaltaisista tehtävistä, joita on tarjolla avoimilla työmarkkinoilla. Hanke tarjoaa yksilö- ja ryhmäohjausta sekä järjestää erilaista koulutusta osaamisen kehittämiseksi esimerkiksi korttikoulutukset. Hanke tarjoaa matalan kynnyksen työpaikkoja pitkään työttömänä olleille henkilöille. Hankkeen sijaintikunta on Mänttä-Vilppula.

Työkyky tutuksi, Nokian Väliasema ry

Hankkeen tavoitteena on työllistää välityömarkkinoille avoimia vastaaviin työtehtäviin kymmenelle eri ammattialalle. Työnkuvat rakentuvat asiakkaan osaamisen ja voimavarojen mukaisesti. Hanke tarjoaa muun muassa yksilö- ja ryhmäohjausta, työllistymis- ja digikoulutuksia. Työllistymisen aikana on mahdollisuus suorittaa osatutkintoja. Hankkeen sijaintikunta on Nokia. Hankkeen asiakkaat voivat työllistyä eri Pirkanmaan alueille.

Työstä muutoksia! Teemana Muutos - TeeMu ry

Hankkeen tavoitteena on palveluiden avulla edistää asiakkaan työelämävalmiuksia, kartoittaa asiakkaan työ- ja toimintakykyä, tukea alavalintaa ja jatkopolkua kohti työllistymistä avoimille työmarkkinoille tai muuta asiakkaan tilannetta selkiyttävää ratkaisua kohti. Hanke tarjoaa työkokeilu- ja palkkatukipaikkoja, työllistymistä edistäviä palveluja, uraohjauspalvelua ja työhönvalmennusta. Hankkeen sijaintikunta on Kangasala.

  • Yhteyshenkilöt Asta Lahikainen, puh. 050 434 4924, asta.lahikainen@teemanamuutos.fi tai Jaana Romo-Inkeri, puh. 050 433 7040, jaana.romo-inkeri@teemanamuutos.fi.
  • Hanketta toteutetaan ajalla 1.1.2022 - 31.12.2023.
  • Lisätietoa hankkeesta (teemanamuutos.fi)

Työtie 2.0, UrAVa ry

Hanke edistää työttömien työnhakijoiden työllistymistä Valkeakoskella, Akaassa, Urjalassa ja Pälkäneellä. Keskeisiä toimintamuotoja hankkeessa ovat asiakkaan ja työnantajan tarpeista lähtevä työhönvalmennus sekä työn ja tekijän yhteensovittaminen. Hanke tarjoaa yksilöllistä ura- ja työnhakuvalmennusta, teemallisia ryhmävalmennuksia ja työelämäkorttikoulutusta.

Työstä osallisuuteen, ViaDia Pirkanmaa ry

Hankkeessa on tarjolla monipuolisia työkokeilu- ja palkkatukipaikkoja. Hankkeessa on mahdollista suorittaa myös osatutkintoja ja työllistymistä edistäviä korttikoulutuksia. Hankkeen sijaintikunnat ovat Tampere, Kangasala ja Vilppula.

Uusia polkuja työelämään, Tampereen seudun Työllistämisyhdistys Etappi ry

Hanke tarjotaan työkokeilun ja palkkatukityöllistämisen avulla uusia ja yksilöllisiä polkuja työelämään ja reittejä työhön, opiskeluun tai yrittäjyyteen. Hankkeessa on tarjolla yksilövalmennuksen lisäksi mm. siivous- ja puhtaanapidon töitä, vaihtelevia kiinteistö- ja huoltotöitä sekä monipuolisia kiertotalouden työtehtäviä. Hanke tarjoaa suomen kielen opetusta maahanmuuttajille. Hankkeen sijaintikunta on Tampere.

Hankinnoilla työhön - hankinnoilla työllistämisen vauhditusohjelman Tampereen pilotti, Tampereen kaupunki

Pilotin tavoitteena on Tampereen kaupunkikonsernin hankintojen avulla lisätä työllistymismahdollisuuksia niille työnhakijoille, jotka tarvitsevat apua oman paikkansa löytämiseen avoimilta työmarkkinoilta. Pilotissa käytetään kaupungin hankintoja vipuna avaamaan uusia uria esimerkiksi pitkään työttömänä olleille, nuorille ja maahan muuttaneille. Samalla työllistämisehdon käyttöä kehitetään ja vakiinnutetaan osaksi Tampereen kaupunkikonsernin hankintoja niin, että ehto olisi oletusarvoisesti käytössä kaikissa siihen sopivissa hankinnoissa.

Tampereen pilotti on osa työ- ja elinkeinoministeriön käynnistämää kansallista hankinnoilla työllistämisen vauhditusohjelmaa, joka konkreettisin toimin vastaa hallitusohjelmaan kirjattuun tavoitteeseen työllistämisestä julkisten hankintojen avulla.

  • Yhteyshenkilö Laura Ojanen, puh. 044 481 1468, laura.ojanen(a)tampere.fi.
  • Hanketta toteutetaan ajalla 1.3.2021 - 31.3.2023.

Uppdaterad: 28.03.2023