Aktuellt

null TE-palveluita tutkitaan osa-aikaisen ja tilapäisen työn kannalta

Pirkanmaan TE-toimisto ja Pirkanmaan kuntakokeilun Tampereen kaupunki osallistuvat työnhakijoille ja työnantajille suunnattuun hankkeeseen, jossa tutkitaan TE-palveluita osa-aikaisen ja tilapäisen työn kannalta.

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan (VN TEAS) hankkeessa “Palvelujärjestelmän toiminta: Osa-aikatyö ja tilapäinen työ sekä siirtymät kokoaikatyöhön” tutkitaan TE-palveluprosesseja osa-aikaisten ja tilapäisten töiden ja työnhaun yhdistämisen sekä työnantajaorganisaatioiden kannalta.

Tutkimukseen kutsutaan työnhakijoita ja työnantajia

Kesän 2021 aikana työnhakijoille ja työnantajille lähetetään kutsuja osallistua tutkimukseen. Tutkimuskutsut lähetetään sähköpostiosoitteisiin, jotka on poimittu TE-hallinnon URA-tietokannasta KEHA-keskuksen tutkimusluvan KEHA/2838/2021 perusteella.

Tutkimuksessa kysellään työnhakijoiden arvioita työnhaun ja osa-aikaisten tai tilapäisten töiden yhdistämisestä sekä siirtymistä näistä töistä kokoaikaisiin tai vakituisiin töihin. Tutkimuksen kohteena ovat myös osa-aikaisia ja tilapäisiä töitä koskeva työnvälitys ja työtarjoukset.

Tutkimuksella kartoitetaan myös, miten työnantajaorganisaatiot ovat hyödyntäneet osa-aikaisen ja tilapäisen työvoiman rekrytoinnissa työvoimapalveluita, sekä miten työsopimuslaissa määritelty lisätyön tarjoamisvelvollisuus vaikuttaa organisaatioiden rekrytointikäytäntöihin.

Hankeyhteistyö

Hankeyhteistyötä tekevät Pirkanmaan TE-toimisto ja Pirkanmaan kuntakokeilun osalta Tampereen kaupunki, Etelä-Savon TE-toimisto ja Savonlinnan ja Mikkelin kuntakokeilualueet sekä Lapin TE-toimisto ja Rovaniemen kuntakokeilualue. Hanketta ohjaa työ- ja elinkeinoministeriön ja sosiaali- ja terveysministeriön asiantuntijoista koostuva ohjausryhmä.

Lisätietoa