Ajankohtaiset

<< Takaisin

null Alueellinen työvoima- ja yrityspalveluiden työllisyyskokeilu alkaa Varsinais-Suomessa elokuussa

1.8. 2017 alkaen astuu voimaan laki julkisen työvoima- ja yrityspalveluiden alueellisista kokeiluista. Varsinais-Suomen kunnista kokeilussa mukana ovat Naantali, Paimio, Raisio ja Turku.

Kokeilun tavoitteena on tukea maakuntamalliin siirtymistä pohjustamalla työvoima- ja yrityspalveluiden järjestämisvastuun siirtymistä maakunnille sekä mahdollistamalla työllisyyspalvelujen kehittäminen.

Kokeilun myötä n. 8000 Varsinais-Suomen TE-toimiston asiakasta siirtyy oman kotikuntansa asiakkaiksi.

Kotikunnan asiakkaiksi Turussa, Raisiossa, Naantalissa ja Paimiossa siirtyvät

  • alle 25-vuotiaat työttömät ja lomautetut työnhakijat ja
  • yli vuoden yhdenjaksoisesti työttömänä työnhakijana/lomautettuna olleet.

Asiakkaiden kotikunnat vastaavat kokeilun aikana julkisten työvoimapalveluiden tarjoamisesta kokeilun asiakaskohderyhmälle. Kokeilussa mukana oleville kunnille siirtyy myös lakisääteisiä tehtäviä ja kunnat vastaavat asiakkaan palveluprosessista mukaan lukien asiakkaiden ohjaamisesta palveluihin.  

Jokainen kotikunnan asiakkaaksi siirtyvä TE-toimiston asiakas saa muutoksesta tiedon kirjeitse, jossa mukana on myös oman kotikunnan tiedote. Kotikunnan tiedote sisältää ohjeet asiointiin kunnan kanssa.

Lisätiedot:
Outi Niemi, palveluesimies
outi.niemi@te-toimisto.fi

Kjell Henrichson, johtaja, paikalla 31.7. alkaen
0295 044 779