Ajankohtaiset

<< Takaisin

null Palkkatuen määrärahat ja niiden kohdentaminen vuonna 2017

Työllistämisen ja yrittäjyyden tukemiseen käytettävissä oleva määräraha riittänee vuonna 2017 paremmin kuin kahtena edellisenä vuonna. Uutta vuonna 2017 on mahdollisuus työttömyysetuuden valtion osuuden käyttöön TEM:n myöntämän määrärahan lisäksi, mikä tuo merkittävän lisän tukimäärärahoihin. Varsinais-Suomen TE-toimisto arvioikin starttirahan ja palkkatuen myöntämisen olevan mahdollista koko vuoden 2017 ajan kaikille työnantajasektoreille vähintään työttömyysetuuden valtion osuuden suuruisena.

Varsinainen työ- ja elinkeinoministeriön työllisyyden hoitoon myöntämä määräraha on myös vuonna 2017 niukka. Työllisyyden hoidon määrärahaa tarvitaan myönnettäessä palkkatukea täysimääräisenä. Määrärahasta on varattu suurin piirtein yhtä suuri osuus yrityksiin ja kuntiin työllistämiseen ja jonkin verran edellisiä isompi osuus yhdistyksiin työllistämistä varten. Yhdistyksiin työllistämiseen TE-toimisto sai työ- ja elinkeinoministeriöltä 225 henkilötyövuoden kiintiön. TEM:n alueelle osoittama määräraha ei mahdollista täyden tuen myöntämistä koko em. kiintiölle. Täyttä tukea yhdistyssektorin palkkatuella syntyviin työsuhteisiin voidaan myöntää vähintään yhtä paljon kuin viime vuonna.

Vuoden 2016 tapaan arvioidaan tarvittavan tuen kestoa tiukasti. TEM:n työllisyysmäärärahan loputtua palkkatukea myönnetään täysimääräistä pienempänä. Käytännössä tuki on silloin sama kuin työttömyysetuuden valtionosuus, eli noin 700€/kk.

1.1.2017 voimaan tulevassa lakiuudistuksessa on haluttu palkkatukea kohdentaa aiempaa enemmän pitkäaikaistyöttömyyden ehkäisyyn. Jatkossa palkkatuen myöntäminen on mahdollista myös lyhyemmän työttömyyden jälkeen, jos TE-toimisto arvioi henkilöllä olevan riski työttömyyden pitkittymiseen. Pääosin TE-toimisto suuntaa kuitenkin määrärahaa vuoden 2016 tapaan nuorille (alle 30v.) ja pitkään työttömänä olleille asiakkaille, koska erityisesti he tarvitsevat tukea työelämään kiinnittymisessä.  

LISÄTIEDOT JA HAASTATTELUT:

Pasi Ristilä, vastaava asiantuntija (starttiraha ja palkkatuki)
p. 0295 044 746
pasi.ristila@te-toimisto.fi

Kjell Henrichson, johtaja
p.0295 044 779
kjell.henrichson@te-toimisto.fi

Tulostettava tiedote
Palkkatuen määrärahat ja niiden kohdentaminen vuonna 2017 (pdf, 139 kt)