Ajankohtaiset

<< Takaisin

null Työkkäri vankiloissa Kaiku 2019-kilpailun voittoon

Uuden työn Kaiku-palkinto 2019 voittaja: Työkkärit vankiloissa – kaikki palvelut yhdelle luukulle

Palvelut kannattaa viedä sinne, missä niitä eniten tarvitaan. Tältä pohjalta syntyi Rikosseuraamuslaitoksen Työkkärit vankiloissa -toimintamalli, joka vastaa moniongelmaisten asiakkaiden tarpeisiin uudenlaisella otteella.

Rikosseuraamuslaitoksen Vankeusaika mahdollisuutena 2016−2019 -hankkeen tavoitteena on parantaa rikostaustaisten yhteiskuntaan integroitumista ja rikollisuudesta irtautumista asiakastyön, uusien palvelumuotojen kokeilun, verkostoyhteistyön, yhteisen kehittämisen ja suositusten kautta.

Pitkän aikavälin tavoitteena on edistää myös tuomittujen mahdollisuuksia rikoksettomaan elämään, sosiaaliseen osallisuuteen ja työllistymiseen kuntoutuksen, osallisuuden, koulutuksen ja työelämäpalveluiden avulla.

"Olemme siellä, missä meitä tarvitaan"

Rikosseuraamuslaitos toi TE-palveluiden, työllistämistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP), Kelan ja eri järjestöjen palvelut lähemmäs asiakkaita ja helpommin käytettäviksi. Toimijat jalkautuvat laitosten sisälle tai toteuttavat palvelujaan sähköisesti Lyncin ja Skypen kautta.

Hankkeeseen rekrytointiin TE-palveluiden, TYP:n ja Kelan osaajia, jotka toivat uudenlaisen osaamisen ja verkostot vankiloihin ja  yhdyskuntaseraamustoimistoihin. Tämä synnytti luonnollisia kanavia yhteistyön tehostamiseen. Rikosseuraamuslaitoksen henkilöstöä sijoitettiin TYP-verkostoihin palvelujatkumoiden turvaamiseksi.

– TE-palveluiden jalkautuminen laitoksiin on saanut positiivisen vastaanoton kentällä. Palvelu on suunnattu kaikille vangeille, jotka haluavat miettiä työnhakuaan, koulutustaan ja muita mahdollisuuksiaan vapautumisen jälkeen, projektipäällikkö Kati Kaarlejärvi sanoo.

Lue koko artikkeli Uusi Kaiku verkkosivuilta