Ajankohtaiset

<< Takaisin

null Ennakkotietoa työllisyydenhoidon lisämäärärahasta Varsinais-Suomessa

Hallituksen lisätalousarvioesityksessä on esitetty valtakunnallisesti 21,6 miljoonaa työllisyysmäärärahan lisäystä. Tästä rahasta myös Varsinais-Suomen TE-toimisto on saamassa osuutensa, jonka suuruus ei ole vielä tiedossa. Tämä mahdollistaa mm. startti- ja palkkatukipäätösten tekemisen rajatulle kohderyhmälle. Raha tulee olemaan niukka, joten se ei tule mahdollistamaan palvelujen käynnistämistä täydellä volyymilla.

Hallituksen ja eduskunnan käsitellessä lisämäärärahan myöntämistä on määräraha haluttu kohdentaa nimenomaisesti palveluihin, joista palataan muita palveluita harvemmin takaisin työttömiksi työnhakijoiksi.

Saatuaan alueensa osuuden määrärahasta, tulee Varsinais-Suomen TE-toimisto kohdentamaan rahat valtakunnallisen linjauksen mukaisesti ja tiedottamaan siitä näillä sivulla.

Tämän hetkisen tiedon mukaan lisämääräraha käytettäisiin seuraavasti:

  • alkavien yrittäjien starttirahaan
  • palkkatukeen yrityksille
  • rekrytointikoulutukseen, jolla täsmäkoulutetaan osaajia yritysten työvoimatarpeisiin

Kun yritykselle myönnetään palkkatukea, edellytettäisiin lisäksi, että tuella palkattava on

  • alle 30-vuotias ammattikoulutettu vähintään 3kk työtä tuloksetta hakenut
  • työmarkkinatukea 300 päivää työttömyyden perusteella saanut
  • ollut vähintään 12 kk työttömänä 14 kk aikana
  • ollut vähintään 24 kk työttömänä 28 kk aikana tai
  • osatyökykyinen

Palkkatuen/starttirahan hakeminen
Työnantajat ja yritystä perustavat henkilöt voivat jo hakea palkkatukea tai starttirahaa, mutta myönteisiä päätöksiä tuesta voidaan tehdä vasta työ- ja elinkeinoministeriön osoitettua määrärahan alueelle. Ilmoitamme tällä sivulla heti, kun määräraha on käytössämme.

Palkkatukea tai starttirahaa voivat hakea myös ne, jotka ovat aiemmin hakeneet em. tukia, mutta saaneet siitä kielteisen päätöksen määrärahan loppumisen vuoksi (edellyttäen, että työsuhde/yritystoiminta, johon tukea haetaan, ei ole alkanut). Tukea ei voida myöntää, jos työsuhde, johon tukea haetaan, on alkanut ennen tuen myöntämistä. Tukea ei voida myöntää myöskään takautuvasti.

Palkkatuen hakuohjeet
Lisätietoa antaa:
Pasi Ristilä, vastaava asiantuntija,
(starttiraha ja palkkatuki)
p. 0295 044 746

Tulosta tämä tiedote