Ajankohtaiset

<< Takaisin

null Palkkatuella työllistäminen ja starttirahan myöntäminen loppuu toistaiseksi

Tiedoksi asiakkaillemme ja yhteistyökumppaneillemme

Uusia myönteisiä palkkatuki- tai starttirahapäätöksiä ei enää tehdä.  Varsinais-Suomen TE-toimisto tiedottaa määrärahatilanteen mahdollisista muutoksista nettisivujensa kautta.

Taustaksi:

Varsinais-Suomen TE-toimisto on toukokuusta alkaen ollut tilanteessa, jossa työllistämisen määrärahaa on ollut jäljellä enää 300 päivää työmarkkinatukea työttömyyden perusteella saaneille korvamerkittyä osuutta. Muille kohderyhmille ei ole voitu tehdä myönteisiä palkkatuki- tai starttirahapäätöksiä. Siirryttäessä heinäkuuhun tilanne on se, että uusia myönteisiä päätöksiä ei voida enää tehdä ollenkaan.

Varsinais-Suomen ELY-keskus ja TE-toimisto ovat esittäneet työ- ja elinkeinoministeriölle määrärahan lisäystä palkkatukeen ja starttirahaan. Toivomme, että syksyn lisäbudjetissa saadaan määrärahaa. Tällä hetkellä TE-toimistolla ei ole varmuutta siitä, saammeko syksyllä lisämäärärahan. TE-toimistoon jätetyistä palkkatukihakemuksista annetaan määrärahan loputtua kielteinen päätös, eikä hakemuksista muodosteta ns. jonoa odottamaan mahdollista lisämäärärahaa.

HUOM: Muut palvelut kuin palkkatuella työllistäminen tai alkavien yrittäjien tukeminen starttirahalla ovat normaalisti käytössä.

Lisätietoja määrärahatilanteesta antaa:
vastaava asiantuntija Pasi Ristilä, Varsinais-Suomen TE-toimisto
puh. 0295 044 746 tai pasi.ristila@te-toimisto.fi

Tiedote_Palkkatuella työllistäminen ja starttirahan myöntäminen_20150617 (pdf 32,9 kt)