Ajankohtaiset

<< Takaisin

null Varsinais-Suomen TE-toimisto on saanut lisää määrärahaa palkkatuen ja starttirahan myöntämiseen

Varsinais-Suomen TE-toimisto on saanut lisätalousarviossa uutta työllisyysmäärärahaa. Määrärahan lisäys on ennakoidusti niukka, joten esim. palkkatuen myöntämistä ei voida käynnistää täydellä volyymilla.

Hallitus ja eduskunta ovat lisämäärärahan myöntäessään halunneet kohdentaa sen nimenomaisesti palveluihin, joista palataan muita palveluita harvemmin takaisin työttömiksi työnhakijoiksi. Tämän valtakunnallisen linjauksen mukaisesti Varsinais-Suomen TE-toimisto kohdentaa määrärahalisäyksensä seuraavasti:

  • alkavien yrittäjien starttirahaan
  • palkkatukeen yrityksille
  • rekrytointikoulutukseen, jolla täsmäkoulutetaan osaajia yritysten työvoimatarpeisiin

Kun yritykselle myönnetään palkkatukea, on tuella palkattavan kuuluttava lisäksi johonkin seuraavista kohderyhmistä:

  • alle 30-vuotias ammattikoulutettu vähintään 3kk työtä tuloksetta hakenut
  • työmarkkinatukea 300 päivää työttömyyden perusteella saanut
  • ollut vähintään 12 kk työttömänä 14 kk aikana
  • ollut vähintään 24 kk työttömänä 28 kk aikana tai
  • osatyökykyinen

TE-toimisto on arvioinut, että rajaamalla tuen myöntämisen yllä kuvatun mukaisesti, riittävät vuonna 2015 käytössä olevat määrärahat todennäköisesti vuoden loppuun asti. TE-toimisto haluaa välttyä tilanteelta, jossa joudutaan uudelleen keskeyttämään palkkatuen ja starttirahan myöntäminen kokonaan.

Palkkatuen/starttirahan hakeminen
Työnantajat ja yritystä perustavat henkilöt voivat hakea palkkatukea tai starttirahaa ja tuen myöntämisen edellytysten täyttyessä voidaan nyt tehdä myönteisiä päätöksiä. TE-toimisto suosittelee, että palkkatukea haetaan kaksi viikkoa ennen suunnitellun työsuhteen alkamista.
Palkkatukea tai starttirahaa voivat hakea myös ne, jotka ovat aiemmin hakeneet em. tukia, mutta saaneet siitä kielteisen päätöksen määrärahan loppumisen vuoksi (edellyttäen, että työsuhde/yritystoiminta, johon tukea haetaan, ei ole alkanut). Tukea ei voida myöntää, jos työsuhde, johon tukea haetaan, on alkanut ennen tuen myöntämistä. Tukea ei voida myöntää myöskään takautuvasti.

Palkkatuen hakuohjeet

Tämän tiedotteen voit tulostaa tästä

Lisätietoa antaa:
 Pasi Ristilä, vastaava asiantuntija,
 (starttiraha ja palkkatuki)
 p. 0295 044 746