EGR-palvelut

Euroopan globalisaatiorahasto voi myöntää tukea suurissa rakennemuutostilanteissa. Rahastosta myönnetään tukea aktiivisen työvoimapolitiikan toimiin, kuten erilaisiin valmennuksiin, koulutuksiin, liikkuvuuden edistämiseen, palkkatukeen ja yrittäjyyden edistämiseen.

EGR-tuen piiriin kuuluu rajattu ryhmä irtisanottuja, jotka ovat irtisanomistilanteessa saaneet tiedon kuulumisesta EGR-kohderyhmään.

Kohderyhmälle on tarjolla:

  • monipuoliset neuvontapalvelut
  • työnhaku- ja ammatinvalintapalvelut
  • räätälöidyt koulutukset
  • yrittäjyyskoulutukset
  • starttiraha
  • palkkatuki
  • tukea työnhakumatkoihin
     

Lisätietoja muualla verkossa

Päivitetty: 21.11.2022