Matkailutöihin - etelän lämmöstä Lappiin ja Lapista etelään

Hankkeen kohderyhmänä ovat matkailualan työnantajat ja muut keskeiset toimijat sekä alan töihin soveltuvat ja niistä kiinnostuneet työnhakijat.

Hankkeessa toteutetaan hankittavien ostopalvelujen avulla matkailualan työvoiman saatavuutta tukevia toimia Lapin ja Varsinais-Suomen TE-toimistojen alueilla, edistetään alueellista ja ammatillista liikkuvuutta sekä kokeillaan uusia yhteistyömuotoja henkilöstöpalveluyritysten ja muiden sidosryhmien kanssa.

Ostopalvelun avulla  mm. tuetaan erilaisia yrityspalveluiden ja työnvälityksen toimia, toteutetaan yrityskontaktointia matkailualan työnantajille,  markkinoidaan alan koulutuksia ja työpaikkoja, järjestetään sidosryhmä- ja rekrytointitapahtumia sekä tuetaan tulosperusteista työnvälitystä.