Ajankohtaiset

<< Takaisin

null Etelä-Savon ammattibarometri: Sosiaali- ja terveyspalveluihin vaikea saada ammattitaitoista työvoimaa

Sosiaali- ja terveysalalla ammattitaitoisen työvoiman saantivaikeudet ovat lisääntyneet muun Suomen tapaan koko Etelä-Savossa. Määrällisesti suurin tarve on lähihoitajista ja sairaanhoitajista. Sote-alalla uuden työvoiman kysyntää lisää sekä mittava eläköityminen että hoitajamitoituksen muutos. Sosiaali- ja terveyspalveluissa on pulaa myös lääkäreistä, sosiaalityöntekijöistä, puheterapeuteista ja psykologeista.

Koko maakunnan alueella on vaikea saada tekijöitä erityisopettajien ja lastentarhanopettajien työpaikkoihin ja teollisuudessa on pulaa ammattitaitoisista hitsaajista ja koneistajista. Betonirakentajista ja raudoittajista on pulaa Mikkelin ja Pieksämäen seutukunnissa.

Myös ravintola- ja suurtalousalan paikkoja on ollut vaikea täyttää. Avustavia työntekijöitä on paremmin saatavissa, mutta itsenäisiä ammattilaisia on vaikea löytää. Pieksämäellä myös keittiötyöntekijöiden työpaikoissa on rekrytointivaikeuksia. Matkailualalla kausityöhön on paljon paikkoja auki ja pulaa tekijöistä. Maataloudessa erityisesti kausityövoimatarve ratkaistaan pääosin ulkomaisella työvoimalla.

Etelä-Savossa työvoiman saantivaikeudet ovat suurimpia Pieksämäellä. Paikkakunnan työvoimareservit ovat niukat ja ylitarjontaa on vain myyjistä ja toimistotyöntekijöistä.

Myyjien ja toimistotyöntekijöiden kysyntä vähenee

Myyjän ammatissa ylitarjonta on suurta ja kasvaa koko Etelä-Savossa. Erikoismyyjien rekrytoinnissa voi silti olla ajoittain vaikeuksia. Myös toimistotyöntekijöiden kysyntä on edelleen supistuva ja rekrytoitavilta edellytetään entistä laaja-alaisempaa osaamista. Laskentatoimen ammattilaiset työllistyvät edelleen hyvin.

Alle 30-vuotiaita putkiasentajia, sähköasentajia ja autonasentajia on työttömänä useita kymmeniä. Koulutuksesta ei saada valmiita työntekijöitä ja työuralla alkuun pääsy on vaikeaa. Mestari-kisälli -mallin sovellusten ideointitarve on ilmeinen, sillä mm. rakennusalalle tarvitaan ammattilaisten ikääntyessä korvaavaa työvoimaa.

Yrityksille räätälöityjen koulutusten kysyntä kasvaa

Yrityksille räätälöityjen yhteishankintakoulutusten kysyntä on selvästi kasvussa. Työhallinnon järjestämät Rekry- ja TäsmäKoulutukset vastaavat nopeasti ja joustavasti yritysten rekrytointi- ja osaamistarpeisiin silloin, kun osaajia ei ole valmiina saatavissa tai yrityksen omaa henkilöstöä on tarpeen lisäkouluttaa uralla eteenpäin.

Rekrytointivaikeuksia yli 40 %:lla Etelä-Savon toimipaikoista

Työ- ja elinkeinoministeriön ja Tilastokeskuksen toteuttaman työnantajakyselyn mukaan rekrytointivaikeuksista kärsi vuoden 2020 aikana Etelä-Savossa 42 % (v. 2019 38 %) rekrytoivista toimipaikoista. Koko maan keskiarvo oli 40 %. Vastanneista toimipaikoista kokonaan ilman hakemaansa työvoimaa jäi Etelä-Savossa 14 % koko maassa 19 %.

Työnvälitystä käytti työvoimanhankintakanavana ulkoisissa rekrytoinneissa Etelä-Savossa 54 % tutkimukseen vastanneista toimipaikoista. Osuus on toiseksi korkein Hämeen (57 %) jälkeen. Koko maan keskiarvo on 44 %.

Liitteet:

Ammattibarometri (ammattibarometri.fi)

 

Lisätietoja:

Ennakointiasiantuntija Merja Toijonen, Etelä-Savon ELY-keskus, puh. 0295 024 165, merja.toijonen(at)ely-keskus.fi

 

Päivitetty: 27.10.2022