Työllisyyspoliittinen avustus

Työllisyyspoliittista avustusta ei ole haussa Etelä-Savossa.

Työllisyyspoliittisella avustuksella edistetään työttömien työnhakijoiden työllistymistä sekä välityömarkkinoiden vaikuttavuutta.  Avustuksella rahoitettavan toiminnan tulee parantaa erityisesti heikossa työmarkkina-asemassa olevien työttömien työnhakijoiden yleisiä työmarkkinavalmiuksia ja ammatillista osaamista. Avustusta voidaan myöntää yhdistykselle, säätiölle, kunnalle tai kuntayhtymälle. Tämän lisäksi avustusta voidaan myöntää sosiaalisen yrityksen perustamiseen tai sen toiminnan vakiinnuttamiseen.

Työllisyyspoliittisen avustuksen hakemukset ja maksatushakemukset ohjeineen te-palvelut sivuilla.

Etelä-Savossa työllisyyspoliittisten hankkeiden haku vuonna 2015 avautui 10.11.  ja päättyi 26.11.2015 klo 16.00.

Vuosille 2016, 2017, 2018 2019, 2020 eikä 2021 ole avattu hakuja.

Päivitetty 11.2.2021